Oracle risikerer kundeflukt

En svært stor andel av Peoplesofts kunder vurderer å skifte leverandør etter Oracles oppkjøp.

Hele 46 prosent av kundene i Peoplesoft og JD Edwards vurderer å skifte leverandør etter Oracles oppkjøp, viser en spørreundersøkelse Yankee Group gjennomførte blant 192 Peoplesoft-kunder i januar og desember.

På sidelinjen sitter blant andre Microsoft og SAP og gnir seg i hendene. Jakten på misfornøyde kunder etter et oppkjøp er en naturlig del av prosessen.

Men ifølge Oracle Norge og markedsdirektør Harald Løvvik, er ikke Peoplesofts kunder så villige til å bytte som undersøkelsen kan gi inntrykk av.

Undersøkelsen ble nemlig gjort før Oracle hadde overtatt Peoplesoft og før selskapet hadde fått anledning til å informere kundene, selv om resultatene altså presenteres nå. Kundene hadde ikke konkret informasjon om Oracles planer for hvordan deres produkter skal videreføres.

– Det har de fått i ettertid, og stemningen blant kundene nå er ganske annerledes enn det undersøkelsen kan tolkes som, sier Løvvik, som i stor grad holder seg til Oracles offisielle uttalelse om undersøkelsen.

Oppkjøpet av Peoplesoft var alt annet enn vennlig og frivillig, og i kampens hete ble det presentert en del skrekkscenarier.

I følge undersøkelsen er det ikke noe i veien med tilliten til Oracle. Faktisk sier de fleste at Oracle er det beste alternativet til Peoplesoft. 52 prosent nevner Oracle som beste alternativ, 36 prosent har tro på SAP, 22 prosent Siebel, 17 prosent Microsoft Great Plains og 12 prosent Microsoft Navision.

Det er først og fremst usikkerheten rundt fremtiden som trekkes frem, om de i fremtiden vil få tilstrekkelig service og support.

– Det er ikke så mange som sier de skal skifte, men det gjenspeiler en usikkerhet, sier Løvvik.

Usikkerhet er det helt klart, for bare 25 prosent sier det er svært usannsynlig at de vil bytte ut hele ERP-suiten til Oracle. De resterende fordeler seg på 32 prosent ”ubestemt”, 25 prosent som mener bytte er noe sannsynlig og 18 prosent som mener det er veldig sannsynlig at de bytter.

Oracle i Danmark har også fått spørsmål om undersøkelsen.

– Vi har sagt klart ifra at vi vil fortsette utviklingen op support på Peoplesofts produkter, i hvert fall inntil 2013, når vår nye produktlinje Fusion vil være fullt innfaset, sier Stig Jørgensen, administrerende direktør for Oracle Danmark til comon.dk.

    Les også: