Oracle-sjef skylder milliarder til banken

Oracle-sjef Larry Ellison låner heller en milliard dollar privat enn å selge seg ned i selskapet.

Oracle-sjef Larry Ellison låner heller en milliard dollar privat enn å selge seg ned i selskapet.

Et søksmål har ført til at amerikanske aviser har fått tak i e-postkorrespondansen mellom Oracle-sjef Larry Ellison og hans personlige økonomiske rådgiver Philip Simon. San Francisco Chronicle var først ute: Inside look at a billionaire's budget: Larry Ellison's spending worries his accountant.

Korrespondansen går flere år tilbake i tid, og viser en jevnt over bekymret Simon. Årsaken er at Ellison ikke liker å selge Oracle-aksjer når han trenger kontanter, men foretrekker å låne penger i bank, med aksjene som sikkerhet. Han er innvilget en samlet låneramme på rundt 1,35 milliarder dollar.

I juli 2000 hadde Ellison en personlig gjeld på 1,02 milliarder dollar, fordelt på fem forskjellige banker. Da satte Simon opp en kjapp oversikt over forventede årsutgifter. Blant postene: 20 millioner dollar i «livsstil», 75 millioner dollar i renter, 25 millioner dollar for villa i Japan, 194 millioner dollar fordelt på tre år for ny lystyacht, og 80 millioner dollar i utgifter til Ellisons satsing på America’s Cup, fordelt på tre år. Den personlige rådgiveren manet innstendig til budsjettering og bedre kontroll.

I 2001 var Ellisons personlige gjeld økt til 1,22 milliarder dollar. Blant de nye tingene han har skaffet seg de siste årene, er et gods i Woodside (200 millioner dollar) og flere eiendommer i Malibu (til sammen 180 millioner dollar).

Det understrekes at Ellison ikke har gjort noe ulovlig. Søksmålet som førte til at e-postkorrespondansen med Simon ble kjent, gjaldt en beskyldning om innsidehandel med Oracle-aksjer i 2001, da gjelden var på sitt høyeste. Det ble løst gjennom et forlik, men lever videre fordi andre Oracle-aksjonærer har gått til sak mot forliket. Det skal være forholdsvis alminnelig for amerikanske ledere å belåne sine aksjer i stedet for å selge dem.

I mai 2002 skrev Simon til Ellison:

«Jeg er bekymret, Larry… Jeg vet du ser på meg som pessimist… Jeg mener det er påkrevd at vi begynner å budsjettere og planlegge. Nyanskaffelser bør reduseres til et minimum… Jeg vil ikke at du skal ende opp som Carl Karcher, Wang, Bernie Ebbers og tallrike andre… Jeg vet du ikke liker å diskutere dette. Jeg vet denne e-posten kan gjøre deg ulykkelig. Men jeg mener jeg gjør jobben min når jeg tar opp utfordringer du helst prøver å unngå.»

Carl Karcher og Charles Wang er begge kjente amerikanske gründere som finansierte personlig forbruk og investeringer ved å belåne aksjene i selskapene de ledet, og som siden fikk problemer med sine private finanser da aksjekursen stupte. Worldcom-sjef Bernie Ebbers brukte metoden helt til aksjekursen falt så kraftig at banklånene ble krevet innfridd, og gikk så over til å låne – ulovlig – fra selskapet sitt. Han ble tvunget til å gå av straks etter at Simon sendte denne e-posten til Ellison, og soner nå en fengselsdom på 25 år. Da han gikk av, hadde han en personlig gjeld til Worldcom på 408 millioner dollar.

Ellisons eierandel i Oracle, selv med dagens forholdsvis lave aksjekurs, er verdsatt til minst 16 milliarder dollar. Han har med andre ord aldri vært i nærheten av å få noe underskudd i privatøkonomien.

    Les også:

Til toppen