Oracle skal leie ut forretningstjenester til de små

Oracle forbereder et europeisk framstøt for å leie ut avanserte forretningsapplikasjoner til småbedrifter. - I Norge vil Mamut og PC Systemer merke konkurransen, sier Harald Løvvik.

Framstøtet er vel forberedt. Historien begynner for tre år siden, da Oracle-sjef Larry Ellison gikk inn som hovedaksjonær i et nytt selskap, NetLedger Inc. I august året etter begynte NetLedger å markedsføre regnskapstjenester over Internett til bedrifter med færre enn 50 ansatte.

Siden har NetLedgers tilbud vokst til en suite av forretningsapplikasjoner, med funksjoner for blant annet finans, markedsføring og kundelojalitet.

På mandag kunngjorde Oracle et partnerskap med NetLedger.

Det innebærer at Oracle vil tilby NetLedgers online forretningsapplikasjoner under varemerket Oracle E-Business Suite for Small Business. Månedsavgiften er antydet å være rundt hundre dollar. Målgruppen er bedrifter med færre enn 100 ansatte og mindre enn 50 millioner dollar i årsomsetning. Funksjonaliteten skal være like komplett som E-Business Suite for de store. Det vil si ikke bare regnskap, men også salgsstøtte, kundeoppfølging, kampanjeplanlegging, prognoser og så videre.

Markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle Norge sier til digitoday.no at utspillet helt klart vil få følger for Norge. Han viser dels til den strategien Oracle har fulgt siden midt på 1990-tallet, dels til den konkurransesituasjonen som er skapt av Microsofts oppkjøp av Great Plains Software i april, som helt klart peker på at Microsoft forbereder liknende online-tjenester.

- Vi har gjennom mange år internettifisert våre produkter. Samtidig har Ellison investert på egen hånd. Initiativet til Oracle og NetLedger er primært rettet mot USA-markedet. Men det ligger i kortene at både Microsoft og Oracle sikter internasjonalt, og at lokale tilbydere som Mamut og SPCS-Gruppen (PC-Systemer) i dag opplever en "stille før stormen" periode, og at de bør forberede seg på skjerpet konkurranse.

To vilkår må oppfylles før stormen kan bryte ut: Tjenestene må lokaliseres, og Oracle må bygge ut en egnet salgsorganisasjon.

- Vi kan ikke selge småbedriftstilbudet gjennom den typen markedsorganisasjon som jeg leder her i Norge, sier Løvvik. - I Irland har vi allerede etablert et stort telesalgssenter. Vår telesalgsorganisasjon skal bygges ut på europeisk basis. Når det gjelder lokalisering, vil det bli tatt hånd om.

Til toppen