Oracle slipper «Database 11g Release 2»

Nyheten skal framfor alt gi bedre tjenester til lavere pris.

Oracle slipper «Database 11g Release 2»

Oracle melder at den nyeste utgaven av selskapets database, «Database 11g Release 2», nå er allment tilgjengelig for nedlasting fra Oracle Technology Network. I første omgang er bare Linux-utgavene lagt ut. Windows- og Unix-brukerne må vente enda litt.

Oracle Database 11g har vært tilgjengelig siden juli 2007.

Ifølge leverandøren inneholder den nye utgaven flere store forbedringer.

Oracle hevder at man ved å bruke den forbedrede «Real Application Clusters», der databasen kjøres på et antall standard servere, skal kunne redusere serverkostnadene med opptil 80 prosent.

Lagringskostnader skal kunne reduseres gjennom «Advanced Compression» – der behovet for fysisk diskplass kuttes med 50 til 75 prosent – og «Partitioning» – som gjør det enklere å avlaste dyre og raske disker med et lag rimelige disker. På driftssiden skal «Automatic Storage Management» være utvidet til å støtte et allsidig klynget filsystem.

Andre egenskaper gjør det mulig å utnytte maskinressurser mer effektivt når man kjører i feiltolerant modus.

Kunder forespeiles også å kunne slippe å lage egne miljøer når egenutviklede applikasjoner skal oppgraderes: Disse skal nå kunne oppgraderes under produksjon.

Spørringer i datavarehus basert på Release 2 skal kunne kjøre opptil ti ganger så raskt, mens produktiviteten til databaseadministratorer skal kunne opptil dobles, lover Oracle.

    Les også: