Oracle-system skal hjelpe distrikt-Norge

Med et nytt Oracle-basert nettlæringssystem håper Troms fylkeskommune å sikre sysselsetting og bosetting.

Med et nytt Oracle-basert nettlæringssystem håper Troms fylkeskommune å sikre sysselsetting og bosetting.

Ett av Oracles satsningsområder for 2005 (starter fra juni i år) er e-læringsplattformen «iLearning» som er en åpen og standardisert plattform i forhold til gjeldende e-standarder.

Teknologiplattformen ble lansert på midten av 90-tallet og har i dag over en million registrerte brukere.

- Den er svært enkel i bruk og vi har ikke mottatt tilbakemeldinger på at noen av våre brukere ikke mestrer teknologien. Du behøver ikke å være av Nintendo-generasjonen for å bruke iLearning, forteller produktsjef Morten Omvik i Oracle Norge til digi.no.

Opplærings- og utviklingssenteret i Troms (Opus Troms), som er eid av Troms fylkeskommune og drives på kommersielt basis har store forventninger til «iLearning». Opus har som primær oppgave å arrangere kurs og å utvikle samarbeid mellom skoler og næringsliv.

Nå lanserer Opus «iMentor» som er et nettlæringssystem basert på den åpne løsningen som ligger til grunn i Oracles plattform.

Nettopp det at plattformen har et enkelt grensesnitt og er åpen for alle standarder har vært av betydning for det tromsø-baserte nettlæringsselskapet.

- Det finnes myriader av elærings-programmer som ikke følger standardiserte plattformer. Oracles nettlæringsplattform skjermer våre utviklere fra problemstillingen knyttet til teknologi og integrasjon og vi kan fullt ut konsentrere oss om å utvikle intuitive nettbaserte kursmoduler, forteller utviklingssjef Rolf Haug i Opus Troms.

Det er først og fremst etterutdanning mot voksne mennesker som er målgruppen for Opus Troms. Mange kan ha en solid realkompetanse gjennom et langt liv, men mangler et formelt sertifikat på kompetansen.

Spesielt i distriktene kan manglende formalisering av kunnskap være et hinder for å nå ut til internasjonale markeder. Dette gjelder ikke minst i offentlige anbudsrunder som ofte krever dokumentasjon på kunnskapene i form av fagbrev eller studiebevis.

Nettlæringen baseres på nye samarbeidsformer som diskusjoner i studiegrupper og direkte chat med forelesere under forelesninger.

Haug ser for seg uendelige muligheter på utvikling av kurs. De mest populære kursene har hittil vært helsefag, bygg- og anlegg og elektrolinjen. Men de mest underlige forespørsler kan komme, som for eksempel norsk språkkurs og kultur for fremmedspråklige servitører.

Opus er nå i en pilot på elæring mot kontorpersonell på tannlegekontorer.

- Det tekniske nivået blant mange av våre brukere har ofte vært tilnærmet null, men på grunn av det enkle grensesnittet har vi klart å overvinne mange barrierer, sier han.

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har nå uttalt at Norge skal være en ledende nasjon på digital kompetanse. Blant annet skal nettlæring inn på skolene i løpet av ett år.

Alle fag på videregående skoler som omfatter over 200 emner skal integreres som nettlæring, og Rolf Haug har fått en framtredende rolle i dette arbeidet.

Til toppen