Oracle-tall viser klar vekst

Korrigert for sterk dollarkurs er det tosifret vekst i både omsetning og resultat.

Oracle-tall viser klar vekst

Korrigert for sterk dollarkurs er det tosifret vekst i både omsetning og resultat.

Oracle leverte i går solide tall for kvartalet fram til 28. februar, regnskapsårets tredje. Tallene var bedre enn hva analytikerne hadde ventet. Selskapet overrasket med å kunngjøre at de for første gang vil betale utbytte til sine aksjonærer, 0,05 dollar per aksje per kvartal, fra og med mai. Tiltaket koster selskapet rundt en milliard dollar i kvartalet.

På overflaten er ikke tallene spesielt imponerende.

Målt i dollar faller omsetningen med 2 prosent, til 5,45 milliarder dollar, sammenliknet med samme kvartal i fjor, mens driftsresultatet øker med 4 prosent 1,94 milliarder dollar, og nettoresultatet faller med 1 prosent til 1,33 milliarder dollar.

Oracles toppledelse – CEO Larry Ellison og de to presidentene Safra Catz og Charles Philips – gjorde alle et poeng av at regnskapet ville sett helt annerledes ut om man korrigerte for den sterke dollarkursen.

Det hadde gitt en 11 prosent økning i omsetning, en 17 prosent økning i driftsresultat, og en 14 prosent økning i nettoresultat.

Omsetningen av nye programvarelisenser falt med 6 prosent til 1,5 milliarder dollar. Korrigeringen for dollarkursen gir en vekst på 3 prosent. Oracles viktigste inntektskilde, lisensoppdateringer og produktsupport, vokste med 11 prosent til 2,9 milliarder dollar – 20 prosent opp korrigert for dollarkursen – og utgjør i dag 53 prosent av selskapets omsetning, mot 49 prosent for et år siden.

Ellison poengterte at målt i antall og omfang, er det en klar vekst i nylisenssalget.

Samtidig innrømmet Phillips at salget av applikasjoner påvirkes av den økonomiske krisen: Han forklarte at kunder ikke har «takhøyde» for den typen investeringer nå. Derimot fortsetter bedrifter gjerne å investere i mellomvare og databaser. Phillips forklarte at Oracle greier seg bedre enn erkekonkurrenten SAP fordi SAP er avhengig av omfattende avtaler med storbedrifter, mens Oracle har en mye mer differensiert portefølje og følgelig greier seg bedre når tidene heller byr på mindre omfattende avtaler.

Oracles beslutning om å betale utbytte for første gang i sin historie, vakte oppsikt.

Beslutningens form – 0,05 per aksje per kvartal – tyder på at det ikke er et engangstiltak for å forsøke å kompensere for dollarkursen. Det tolkes som et signal på selvsikkerhet i en tid da andre – Alcoa, General Electric, Dow Chemical, Motorola, for å nevne noen – går motsatt vei og kutter i sine dividender.

Analytiker Mark Murphy i Piper Jaffray sier til Wall Street Journal at dividenden ikke bare er symbolsk, men at den gjenspeiler et gunstig utgangspunkt for å holde ut krisen og øke markedsandelen.

Analytiker Trip Chowdhry i Global Equities Research sier derimot til nyhetsbyrået AP at Oracle heller skulle brukt reservene sine på å nedbetale gjeld fra selskapets mange oppkjøp.

I en tid da mange IT-selskaper nedbemanner, selv om de går med solide overskudd – tenk bare på Microsoft – er det interessant å konstatere at bemanningen i Oracle har holdt seg noenlunde konstant det siste halve året, godt over nivået fra ett år tilbake.

Ved utgangen av februar i fjor jobbet 80 219 i Oracle. I slutten av august var tallet 85 188. 28. februar i år hadde Oracle 86 588 på lønningslisten.

Oracle var svært forsiktig i sine prognoser for inneværende kvartal, og oppga omsetningstall – 6,23 milliarder til 6,52 milliarder dollar – og resultat per aksje – 0,42 dollar til 0,46 dollar – i underkant av det analytikerne hadde ventet, henholdsvis 7 milliarder dollar og 0,46 dollar per aksje.

Det la ingen demper på aksjekursen. I løpet av handledagen gikk kursen opp 0,43 dollar til 15,83 dollar. Da regnskapet ble kjent, spratt kursen opp til 17,41 dollar. Det tilsvarer omtrent gjennomsnittet fra perioden oktober 2008 og ut januar 2009. Aksjen falt kraftig fra tidlig i februar, og nådde et bunnivå på 13,80 dollar 9. mars.

    Les også:

Til toppen