Oracle teller prosessorkjerner på nytt

Oracle vil komme mer på linje med konkurrentene når det gjelder lisensbetigelsene knyttet til prosessorer med flere kjerner.

Oracle vil komme mer på linje med konkurrentene når det gjelder lisensbetigelsene knyttet til prosessorer med flere kjerner.

Prosessorer med flere kjerner kommer nå for fullt. Dette er prosessorprodusentenes hovedvåpen for å hente mer ytelse ut av brikkene. Innen få år vil trolig de aller fleste nye datamaskiner ha prosessorer med flere kjerner.

Dette har skapt en del spørsmål om hvordan spesielt serverprogramvare skal lisensieres. Mange serverprodukter lisensieres per prosessor i et system, slik at kunden må betale mer for bruk av for eksempel en database i et fireveis-system enn i et system med to prosessorer.

Bransjen har derimot vært delt i synet på hvorvidt prosessorerbrikker med for eksempel to kjerner, skal regnes som én eller to prosessorer. Mange, inkludert Microsoft, Novell, Red Hat og til dels IBM, har konkludert med at antallet kjerner i en prosessorbrikke ikke skal ha betydning for beregningen av lisensene. I stedet er det antallet sokler som telles.

Oracle, derimot, var blant de som inntok den motsatte holdningen. Dette er blitt kritisert, for kundene oppnår ofte ikke den samme ytelsen med en tokjernet prosessor som med to separate prosessorer.

    Les også:

Nå skal sistnevnte delvis ha skiftet mening. I en ny versjon av lisensbetingelsene står det nå at en flerkjernet prosessor med 'n' kjerner, skal antallet prosessorer i systemet bestemmes ved å multiplisere antallet kjerner, 'n', med '0,75'. Produktet av regnestykket skal så rundes opp til nærmeste heltall. Det betyr at en prosessor med for eksempel 11 kjerner, vil kreve 9 prosessorlisenser.

Dette gjelder dog ikke ved lisensiering av programvare av typen Oracle Standard Edition eller Standard Edition, hvor systemer med kun én prosessor med én eller to kjerner, uansett bare vil bli regnet som én prosessor.

Til toppen