Oracle trapper opp innen beslutningsstøtte

Oracle varsler en vesentlig fornyelse innen beslutningsstøtte og OLAP over sommeren.

Oracle varsler en vesentlig fornyelse innen beslutningsstøtte og OLAP over sommeren.

Nestkommanderende Charles Philips i Oracle har nylig holdt en webkonferanse der han varsler en vesentlig fornyelse av produkter innen både beslutningsstøtte (BI for «business intelligence») og transaksjonsanalyse (OLAP for «online analytic processing») over sommeren.

Oracles OLAP-motor skal forbedres med tanke på enklere utlegging i store miljøer, ved å gjøre det lettere å styre den fra ett sentralt punkt.

Innen beslutningsstøtte skal først og fremst brukergrensesnittet forenkles. Det skal komme flere veivisere og støtte til flere typer rapporter. Et nytt produkt, XML Publisher, skal tilby rapporteringstjenester til et stort antall Oracle-applikasjoner.

XML Publisher skal samle alle rapporteringsmuligheter på ett sted, og tilby det som trengs for å sette sammen det man har behov for. Rapportene skal kunne sendes direkte til utskrift, eller til et nettsted. Den har også en viss integrasjon mot Microsoft Office, i den forstand at man kan designe en rapport i Word eller Excel, og sende den til XML Publisher som konverterer den til XML og lagrer den som mal.

    Les også:

Til toppen