Oracle vier SOA med effektiv kontroll av data

Et nytt produkt, Oracle Data Integration Suite, skal sikre datakvalitet i brukernes nye tjenester.

Oracle vier SOA med effektiv kontroll av data

Et nytt produkt, Oracle Data Integration Suite, skal sikre datakvalitet i brukernes nye tjenester.

I forrige uke kunngjorde Oracle en ny suite for bedrifter, denne gang innen håndtering av data i et SOA-miljø: Oracle Data Integration Suite.

Den nye suiten samler eksisterende og nye komponenter i det som beskrives som et «konsistent og åpent rammeverk for å integrere data på tvers av heterogene kilder og applikasjoner». I tillegg til Oracles database og ERP-applikasjoner nevnes andre ERP-applikasjoner samt databasene DB2 fra IBM, MySQL, Microsoft SQL Server og Teradata. I Oracles produktkart plasseres den nye suiten i mellomvarefamilien Fusion Middleware.

Ideen er at skal man kunne bygge en effektiv tjenesteorientert arkitektur (SOA), må man sørge for at dataene som disse tjenestene skal levere, hente inn og utveksle, skal være absolutt pålitelige og kvalitetssikrede, samtidig som de skal kunne hentes fra enhver aktuell database og enhver alminnelig bedriftsapplikasjon.

Det innebærer, ifølge Oracle, at man må ha på plass typiske verktøy for datastyring, nærmere bestemt:

 • ELT («extract, load and transform») for å trekke ut data og sørge for korrekt format ved overføring til andre databaser og applikasjoner.
 • Egne verktøy for datakvalitet og dataprofilering.
 • Et overordnet verktøy for datastyring (MDM eller «master data management»)

I den nye suiten er Oracles eksisterende ELT-teknologi Data Integrator supplert med to nye verktøy for henholdsvis datakvalitet og dataprofilering, og med Hyperions teknologi for overordnet datastyring (MDM) i en komponent kalt Data Relationship Manager. Oracle fullførte oppkjøpet av Hyperion i juni-kvartalet i fjor.

De to nye verktøyene for henholdsvis datakvalitet og dataprofilering er utviklet i et samarbeid mellom Oracle og Trillium Software. Hele Trillium Software System er nedfelt i Oracle Data Integrator.

Hele suiten kombinerer altså SOA-verktøy med verktøy for datakontroll. Basisutgaven av Data Integration Suite har en listepris på 60.000 dollar per CPU og omfatter følgende verktøy:

 • Oracle Data Integrator
 • Oracle BPEL Process Manager
 • Oracle Enterprise Service Bus
 • Oracle Application Server
 • Oracle/Hyperion Data Relationship Manager
 • Oracle B2B Engine
 • Oracle Business Rule Engine

De to nye verktøyene for henholdsvis datakvalitet og dataprofilering må kjøpes separat. Andre tilleggskomponenter til basisutgaven har med Oracles grid-teknologi å gjøre. Dette er de viktigste tilleggsverktøyene i Data Integration Suite:

 • Oracle Data Quality for Data Integrator
 • Oracle Data Profiling
 • Coherence Data Grid

I tillegg kommer diverse adaptere for eldre systemer, ulike applikasjoner, B2B-systemer og for ustrukturert innhold.

Utvidbare pakkeløsninger eller suiter er en viktig del av Oracles strategi innen applikasjoner og mellomvare. Selskapet argumenterer med at slike pakkeløsninger gir kunden muligheter til å velge, samtidig som de bidrar til lavere eierkostnader og til å redusere behovet for support og vedlikehold.

    Les også:

Til toppen