Oracle vil grille PeopleSoft-sjef

Oracles vitneliste til monopolsaken viser at de vil grille PeopleSoft-sjef Craig Conway i hele seks timer.

Oracles vitneliste til monopolsaken viser at de vil grille PeopleSoft-sjef Craig Conway i hele seks timer.

Avisa San Francisco Chronicle har fått tak i de foreløpige vitnelistene i monopolsaken som USAs justisdepartement har anlagt mot Oracle for å hindre oppkjøpet av PeopleSoft. Hver av partene har anledning til å innkalle opptil 25 vitner. Siden PeopleSoft formelt sett ikke er part i saken, er det departementet og Oracle som kaller inn hver sine vitner. De endelige vitnelistene skal være klare 18. mai. Rettssaken starter 7. juni.

Oracle stiller med fire typer vitner:

  • kunder som General Motors
  • egne ledere, blant dem Larry Ellison
  • PeopleSoft-ledere, blant dem toppsjefen Craig Conway
  • kjente eksperter innen bedriftsøkonomi
  • konkurrenter, blant dem SAP og Microsoft

Oracle skal søke å bevise at det er langt flere markedsaktører enn de tre justisdepartementet mener kundene må velge mellom i dag – PeopleSoft, Oracle og SAP – og at oppkjøpet følgelig ikke vil føre til en uholdbar begrensning av valgmulighetene. PeopleSoft-sjef Conway er satt opp for å vitne i hele seks timer, mens tidsrammen for Larry Ellison er bare én time. Hensikten med grillingen av Conway er trolig at han skal konfronteres med alle brautende utsagn han kan ha kommet med de siste årene, både internt og eksternt, sier eksperter til San Francisco Chronicle.

Justisdepartementet vil innkalle økonomer og PeopleSoft-ledere, men legger hovedtyngden på en lang rekke brukere innen privat og offentlig sektor, blant dem DaimlerChrysler, IBM Consulting, Verizon, USAs forsvarsdepartement og Erie fylke i delstaten New York. Ekspertene mener denne listen gjenspeiler en taktikk som går ut på å framheve brukernes motstand mot å redusere tallet på aktører i markedet.

    Les også:

Til toppen