Oracle vil ikke annet enn bråk

- Vi tror ikke Oracle har annen hensikt enn å lage støy når de byr på PeopleSoft, mener direktør Hans Jonny Furholt i Steria Norge.

- Vi tror ikke Oracle har annen hensikt enn å lage støy når de byr på PeopleSoft, mener direktør Hans Jonny Furholt i Steria Norge.

Steria Norge fronter store PeopleSoft-brukere her i landet, blant dem Telenor Networks som tidlig i år inngikk en avtale på 16 millioner over fem år for ordre- og ressursstyringssystemet Fleximan, der PeopleSoft-applikasjonene CRM Field Service 8.8 og CRM Mobile Field Service 8.8 står sentralt. Direktør privat sektor i Steria, Hans Jonny Furholt, mener det er liten grunn til å tro at Oracles bud på PeopleSoft er alvorlig ment.

    Les også:

– PeopleSofts styre forkastet også det nye budet enstemmig. Selv om man aldri kan vite helt sikkert, tyder alle signalene fra PeopleSoft at de ikke vil gå med på å kjøpes opp av Oracle. Jeg tror heller ikke at budet er alvorlig ment fra Oracles side. Jeg tror det dreier seg om et bud for å lage støy.

Furholt peker på at PeopleSoft er et stort selskap som har hevdet seg i konkurransen, også det siste året med dårlige tider.

– PeopleSoft har stor bredde i sin CRM [kundehåndteringssystemer] siden de også kan legge inn HR ["human resources", altså systemer for å holde oversikt over den interne kompetansen slik at kompetente ressurser alltid kan dirigeres til kunden som trenger dem]. Siebel har slitt, mens PeopleSoft har greid seg bra og holdt positive resultater.

Steria-direktøren avviser at det skulle være uro blant kundene.

– Vi holder tett kontakt med PeopleSofts avdelinger i Skandinavia og resten av Europa. Det generelle inntrykket er at kundene står ved PeopleSoft og heller i retning av å utvide engasjementet.

Furholt mener at hensynet til kundene er med på å befeste PeopleSofts motvilje mot å selge seg til Oracle.

– For tre år siden, da PeopleSoft kjøpte Vantive, merket selskapet hvor skeptiske kunder generelt er når et produkt de satser på skifter eier.

Det kan være noe av årsaken til at PeopleSoft understreker at deres eget oppkjøp av J.D. Edwards dreier seg om å utnytte synergien i komplementære produkter, i motsetning til Oracle som sier klart fra at de ønsker at PeopleSoft-kundene bytter til deres eget produkt.

– PeopleSoft-produktet er så bra at det vil leve. Jeg er sikker på at et salg ikke er aktuelt. Vi arbeider videre som om ingenting har skjedd.

Siste nytt i Oracle-PeopleSoft-saken fra USA er at Oracle-sjef Larry Ellison har antydet en mulig høyning av budet, og endret vilkåret for budet slik at PeopleSoft står fritt til å endre betingelsene sine for å kjøpe J.D. Edwards. PeopleSoft har avvist dette som en avledningsmanøver, og vist til at Oracle har tatt rettslige skritt som motarbeider oppkjøpet av J.D. Edwards.

Til toppen