Oracle vrir oppkjøpstrang mot BEA

Larry Ellison gir ikke opp gigantkjøpet av Peoplesoft, men han arbeider også med "Plan BEA".

Larry Ellison gir ikke opp gigantkjøpet av Peoplesoft, men han arbeider også med "Plan BEA".

I kommentarer til blant andre Wall Street Journal og Financial Times i helga, understreket Oracle at det vil møte USAs justisdepartement i retten og kjempe for å kunne overta PeopleSoft. Oracle sier også at det vurderer andre oppkjøpskandidater, blant dem BEA.

    Les også:

Dette gir et nytt perspektiv på PeopleSoft-striden med justisdepartement. For å kunne vokse gjennom oppkjøp, er Oracle avhengig av at justisdepartementets snevre definisjon av markedet for avanserte forretningsapplikasjoner avvises rettslig.

– Vi ønsker å renske opp i juridiske problemstillinger som kan gjøre det vanskelig å gjennomføre alle slags oppkjøp, sier Oracles Jim Finn til Wall Street Journal.

Den mest aktuelle oppkjøpskandidaten etter PeopleSoft skal være BEA. Ifølge Finn koker det hele ned til et spørsmål om pris. BEAs børsverdi er i underkant av 5,6 milliarder dollar. BEA-ledelsen har gjort det klart at de ikke er interessert i å bli overtatt.

Justisdepartementet mener det er tre store aktører i det øvre markedet for avanserte forretningsapplikasjoner, SAP, Oracle og PeopleSoft. Da sier tommefingerregelen at to av disse ikke får slå seg sammen. Ifølge Financial Times mener toneangivende kretser at dette synet er ukontroversielt.

Justisdepartementet har blant annet vist til en rapport utarbeidet av en Morgan Stanley-rapport fra 2002, der det heter: "Back-office applikasjonsmarkedet for globale selskaper domineres av et oligopol bestående av SAP, PeopleSoft og Oracle." Dette var før PeopleSoft forsterket oligopolet ved å kjøpe J.D. Edwards.

Den som skrev denne rapporten er Chuck Phillips, i dag nestkommanderende i Oracle og fremste talsmann for oppkjøpet. Departementet vil vite å utnytte den for alt den er verdt.

Oracles motargumenter er først og fremst at Microsofts kommende inntreden i markedet vil forandre det fullstendig, dernest at den vesentlige konkurransen i dag gjelder mellomstore selskaper der det er langt flere valgmuligheter og mye større konkurranse, til slutt at bransjen er inne i en periode der det er påkrevet med en konsolidering.

Departementet vil vise at dette er nye synspunkter hos Oracle. I sine rapporter til Securities and Exchange Commission definerte Oracle sine konkurrenter i bedriftsapplikasjonsmarkedet som SAP, PeopleSoft og J.D. Edwards i både 2000 og 2001. I 2002 ble kretsen utvidet med Siebel. Først i 2003, etter å ha lansert tilbudet til PeopleSoft, ble konkurrentkretsen ytterligere utvidet.

Siden 1991 har USAs justisdepartement ført 123 oppkjøpssaker for retten, og vunnet alle unntatt sju. Et av dem gjaldt SunGard Data Systems, en leverandør av systemer for katastrofeberedskap, som i 2001 ville overta konkurrenten Comdisco. Departementet mente dette ville redusere tallet på konkurrenter fra tre til to, men tapte i retten.

Advokatene som vant SunGard-saken sier til Financial Times at departementet har en langt sterkere sak mot Oracle. Andre mener at departementet ikke gjorde hjemmeleksen ordentlig, og at bedre argumenter, mer spesifikt en analyse av hvordan reduksjonen av antall konkurrenter ville forsterke prisdiskriminering overfor kundene, vil gitt et motsatt utfall i SunGard-saken. Prisdiskriminering er systematisk å ta forskjellig pris for samme produkt, avhengig av kunden. I artikkelen Price Discrimination har DigitalEconomist.com en kort presentasjon av tre hovedtyper prisdiskriminering, og hvordan et selskap kan benytte det for å øke inntjeningen. Ifølge Financial Times er teorien for analyse av prisdiskriminering blitt svært forfinet i det siste.

Til toppen