Oracle8 optimaliseres for Merced

Oracle vil tilpasse sin nye database - Oracle8 - for Intels kommende Merced-prosessor. Intel og Oracle vil også samarbeide om å viderutvikle produktene for klyngeteknologi basert på såkalt Virtual Interface-teknologi.

Oracle vil tilpasse sin nye database - Oracle8 - for Intels kommende Merced-prosessor. Intel og Oracle vil også samarbeide om å viderutvikle produktene for klyngeteknologi basert på såkalt Virtual Interface-teknologi.

Til tross for at det kan ta flere år før Intel kommer med sin første 64-biters prosessor, Merced, har Oracle allerede lagt seg i selene for å optimalisere sin nye database, Oracle, for Intel-brikken. Oracle er den første av en rekke store programvare-produsenter som Intel går inn i et slikt samarbeide med, men Intel har også samarbeidsavtaler på gang med blant annet Informix og IBM. Avtalen mellom Oracle og Intel, og etterhvert også Informix, omfatter et samarbeid på utvikling av klyngeteknologi basert på Virtual Interface teknologi.

At disse store selskapene nå inngår avtaler om å optimalisere sin programvare for Merced, tyder på at markedet tror at Intel vil erobre hegemoniet på prosessormarkedet også på 64-biter. Dette til tross for at det i dag er Digital som har kommet lengst på dette området. Selskapet har allerede inngått en avtale med Microsoft om å tilpasse den forestående 64-biters versjonen av NT til Digitals 64-biter Alpha-brikker.

Til toppen