Oracles erstatning fra Google kan bli skral

Dommeren vurderer å avlyse hele erstatningsdelen av rettssaken.

Oracles erstatning fra Google kan bli skral
Bilde:

Den andre fasen av rettssaken mellom Oracle og Google om bruken av Java-teknologi i Android, hvor spørsmålet om Google har krenket to av Oracles patenter blir behandlet, går mot slutten. Samtidig foregår det drøftinger om hele den tredje fasen av rettssaken, hvor juryen skal vurdere hvilken erstatning Google eventuelt må betale til Oracle for krenkelsene, skal avlyses.

Årsaken til at dommeren i saken, William Alsup, nå vurderer å avlyse den tredje fasen, er at den maksimale erstatningen Oracle vil kunne få for at Google har krenket selskapets opphavsrett med bruken av ni kodelinjer, skal være på 150 000 dollar. Dette beløpet er så lite at dommeren mener at det vil være misbruk av juryens tid å la den behandle dette. Dette skriver blant annet The Verge.

Google skal være enig i dette forslaget, mens Oracle skal ha bedt om betenkningstid. Forslaget skal tas opp igjen i dag. Googles advokat skal dessuten levere et forslag om at Alsup både skal avgjøre om det faktisk har skjedd noen krenkelse av opphavsretten – noe som fortsatt er uavklart, men også hvilken erstatning Google i så fall må gi til Oracle. Retten må også avgjøre om Google har bevisst har utført krenkelsen, noe som vil kunne tredoble erstatningbeløpet.

Dette er uavhengig av den kommende kjennelsen i patentdelen av saken. Dersom Google blir funnet skyldig i krenkelse av begge patentene, er det ikke ventet at erstatningsbeløpet blir høyere enn 4,1 millioner dollar.

Dersom Oracle til slutt kan kassere inn full erstatning på alle punkter, ser det nå ut til å at beløpet maksimalt vil bli drøyt 4,2 millioner dollar, under en promille av det erstatningsbeløpet Oracles erstatningsekspert regnet seg fram til i fjor sommer. Ars Technica antyder at en slik seier vil være som en pyrrhosseier for Oracle, altså svært dyrekjøpt seier som man ikke har råd til flere av.

    Les også:

Les mer om: