Oracles Panama blir salgsklar i oktober

Panama, et fellesprosjekt mellom Oracle og Telia, blir et kommersielt tilgjengelig produkt i oktober, forteller Magnus Lönnroth i Oracle Sverige. Det dreier seg om en portal som i sanntid tilrettelegger enhver webapplikasjon til en GSM-telefon eller en annen trådløs terminal.

Panama, et fellesprosjekt mellom Oracle og Telia, blir et kommersielt tilgjengelig produkt i oktober, forteller Magnus Lönnroth i Oracle Sverige. Det dreier seg om en portal som i sanntid tilrettelegger enhver webapplikasjon til en GSM-telefon eller en annen trådløs terminal.

Panama er tidligere demonstrert på CeBIT-messen i Hannover i mars i år (se peker til relatert artikkel), og vil lanseres med brask og bram på Telecom 99 i Genève i begynnelsen av oktober.

- Det startet som et prosjekt, og er nå blitt et produkt, sier den tidligere prosjektsjefen, nå produktsjef. - De første kundene etter Telia blir televerk og større Internett-tilbydere. Etter hvert forventer vi at også bedrifter og organisasjoner vil utvide sine nettsteder med Panama.

Ifølge Lönnroth kan Panama anvendes til både eksterne og interne tjenester. Vil du at folk på farten skal ha anledning til å rapportere direkte til intranettet fra sin mobiltelefon, kan Panama være hensiktsmessig.

Prosjektnavnet har symbolverdi.

- Panama-kanalen ble bygget for å forbinde verdens to største hav. Vår Panama kan også oppfattes som en forbindelse mellom to verdenshav, Internett og mobiltelefoni. En annen måte å se det på er at Panama gjør Internett fire ganger så stort. Internett har rundt 100 millioner brukere, mens 300 millioner nytter mobiltelefoner.

Teknologisk beskrives Panama som en applikasjon i XML, utvidelsen av html som blant annet åpner for en langt mer fleksibel håndtering av dokumenters format.

- Panama tar ikke bare enhver webside, men også enhver webapplikasjon og oversetter den i sanntid til formatet som passer den aktuelle trådløse terminalen, for eksempel en mobiltelefon eller en lommemaskin. Dette er to apparattyper som nærmer hverandre i funksjonalitet. Neste generasjon GSM-telefoner vil utstyres med små nettlesere, mens lommemaskiner i økende utstrekning utstyres med trådløs konnektivitet.

Telefonen må være tilpasset WAP (wireless access protocol). Den ringer til en WAP-port (gateway). Neste node er en Panama-tjener som forbinder WAP-porten med Internett.

- Tilpasningen av webdokumentet skjer gjennom Panama DTD (document type definition), forklarer Lönnroth som ikke vil gå altfor mye i detaljer på et produkt som ennå ikke er sluppet. - For å håndtere applikasjoner, har vi definert to ulike nivåer. Tjenestenivået er det brukeren ser og forholder seg til, mens adapternivået sørger for at tjenesten utføres. Det kommersielle produktet vil blant annet inneholde en web-adapter for selve dokumenthåndteringen, en database-adapter og en SQL-adapter. Vi vil også levere en verktøykasse for å lage egne adaptere der det er nødvendig. En betaversjon av dette verktøyet vil gjøres tilgjengelig allerede i sommer for utvalgte kunder.

Til toppen