Orange får ikke UMTS-lettelser

Orange får ikke lettelser i vilkårene for utbytting av UMTS-nett i Sverige, slik selskapet hadde søkt om. Myndighetene viser til at utbyggingstakten var en viktig grunn til tildelingen.

Post- och telestyrelsen skriver i en pressemelding at Orange ikke har gode nok grunner til en utsettelse av utbyggingen.

Orange har vist til problemer med byggeløyver og andre tekniske forhold, samt vanskelige finansmarkeder.

Post- och telestyrelsen peker på at utbyggingsløftene var direkte avgjørende for tildelingen av konsesjon.

* * *

Denne artikkelen er skrevet av digi.nos søstertjeneste iMarkedet.

Til toppen