Orange og Enitel ligger best an

Asgeir Myhre, sjef for det store telekonsulent-selskapet mener både politikk og dekningsgrad vil bestemme hvem som får de fire UMTS-lisensene.

Asgeir Myhre, sjef i det store telekonsulentselskapet Teleplan, mener det fort kan gå mye politikk i tildelingen av de fire UMTS-lisensene. Det er dermed ikke gitt at den som lover å dekke flest innbyggere fortest mulig vil vinne kampen.

- UMTS-tildelingen kan bli gjennomført av byråkratene i Samferdselsdepartementet, men når som helst kan Stortinget kreve å få avgjøre saken. Da blir det fort mindre matematikk og mer distriktsinteresser, arbeidsplasser og andre faktorer som vil telle, sier Myhre til digi.no.

Dessuten vil troverdig erfaring og finansiering være svært viktig.

- Staten må stole på at lisensmottakerne kan gjennomføre sine løfter - det vil være svært vanskelig å ta tilbake en lisens, mener Myhre.

Bedt om en rangering av søkerne, deler konsulentsjefen dem i tre grupper, basert på den informasjonen som foreløpig er kjent.

Myhre mener som mange andre at Telenor og Netcom er garantert lisenser. Hans favoritter er Enitel/Sonera-alliansen og Orange-alliansen.

- Sonera er svært sterke på mobiltelefoni og har skaffet seg erfaring på UMTS. Enitel har et bra distribusjonsnett i Norge. Den eneste usikkerheten er at Sonera skal være til salgs. Orange er nevnt som en av kjøperne, så Orange kan potensielt skaffe seg to lisenser, mener Myhre.

Orange har ikke offentliggjort konkrete løfter om dekningsgrad, men Myhre mener de skiller seg ut.
- Orange-alliansene er den eneste som har et ferdig team med en teleoperatør (Orange), innhold og multimedia (Schibsted og Aller), norsk infrastruktur (BaneTele), utstyrsleverandør (Nera), finansdeltakere (Four Seasons Venture) og utbygginger (Veidekke), sier Myhre Jeg tror Orange planlegger å dekke Norden ved senere å søke i Sverige og Danmark.

Myhre mener også de norske aktørene i alliansen har mange politiske venner. Årsaken til Orange foreløpig ikke vil si så mye om sin søknad er at selskapet også skal søke i Sverige om en måned, tror Teleplan-sjefen.

I utfordrer-kategorien plasserer Myhre Tele 2 og Orkla-alliansen.

- Kinnevik-eide Tele 2 lover mye i sin søknad, men har bare en løs allianse med Tele Danmark.

- Orkla er en spennende outsider med en bred allianse i ryggen, men får ikke lisens med sine små løfter om dekningsgrad. Jeg synes likevel de er en spennende aktør nettopp fordi alliansen nettopp ikke inneholder en teleoperatør. De vil kunne tenke helt nytt og selge innhold i stedet for abonnement. Myndighetene burde vektlegge å få inn en nytenker, sier Myhre til digi.no.

Orkla-alliansen har dessuten et annet sterkt kort på hånden hvis avgjørelsen går til Stortinget: Alliansen er helnorsk, noe enkelte partier sikkert vil gi ekstra poeng for.

Teleplan-sjefen har liten tro på Tele 1 Europe.

- Alliansen har liten erfaring i Norge og amerikanske Western Wireless har liten erfaring i Europa. Dessuten høres det ikke ut som deres løfter om dekningsgrad er nok.

Myhre mener at første skritt i konkurransen er å skape sammenlignbare tall for lovet dekning.

- Alle har laget estimater med forskjellige typer tall, for ingen har en ferdig dekningsplan.

;