Oras velger elektronisk fakturering

Oras velger elektronisk bilagshåndtering fra Link Solution Center.

Oras velger elektronisk bilagshåndtering fra Link Solution Center.

Oras mottar cirka 75.000 fakturaer i året. Nå har selskapet inngått avtale med Link Solution Center om levering av løsning for elektronisk bilagshåndtering.

Løsningen omfatter hovedsakelig løsning for elektronisk behandling av innkomne fakturaer med mulighet for både å scanne inn papir og å importere fakturaer fra leverandører elektronisk. Oras er i dag etablert som et av Norges ledende VVS selskaper med 10 avdelingskontorer, 450 ansatte og en totalomsetning på om lag 600 millioner kroner.

Oras benytter fra før StreamServe for design og print av utgående dokumenter. Ved i tillegg å ta i bruk StreamServes integrasjonsfunksjonalitet blir det mulig å motta fakturaer elektronisk for direkte import til Compello, noe som reduserer behovet for innscanning av papir.

Til toppen