Original strategi bærer frukt i IBM

Selskapet sikter mot vekstmarkeder, infrastruktur og et utvalg bransjer.

Original strategi bærer frukt i IBM

Selskapet sikter mot vekstmarkeder, infrastruktur og et utvalg bransjer.

Tallene som IBM la fram for septemberkvartalet, regnskapsårets tredje, viser at omsetningen økte med 3 prosent fra samme kvartal i fjor, til 24,3 milliarder dollar, mens nettoresultat etter skatt økte med 12 prosent til 3,6 milliarder dollar. Gjenkjøp av egne aksjer bidro til å heve fortjenesten per aksje med 18 prosent, til 2,82 dollar. Selskapet antar at fortjenesten per aksje for hele regnskapsåret 2010 vil være på minst 11,40 dollar.

IBM har lagt opp en vekststrategi med vekt på tre svært ulike faktorer: nye markeder, IT-infrastruktur og spesielt utvalgte bransjer.

Selskapets ledelse utvider virksomheten til nye land, det vil si til vekstmarkeder utenom Bric-landene (Brasil, Russland, India og Kina) der det har vært en sterk og vedvarende satsing over flere år. Der betraktes IT-infrastruktur som en nøkkel til vekst innen IT-tjenester: Små og mellomstore bedrifter kan antas å ville hoppe over fasen deres likesinnede i rikere land har vært gjennom av historiske grunner, og gå rett på nettskyen framfor å investere i egen maskinvare. Bransjene som er spesielt utvalgt, er dem IBM tror er mest relevante i vekstmarkedene: bank, energi, helse, transport og naturressurser.

Strategien er ikke ulik den valgt av kinesiske selskaper som Lenovo og Huawei. Disse har etablert et solid fotfeste i vekstmarkeder, som utgangspunkt for å angripe de modne markedene med alle de etablerte aktørene. IBM er blant de største i India innen tjenesteutsetting (outsourcing), og har erfaring med å slå «de innfødte» på hjemmebane. I et globalt perspektiv styrker dette selskapets vekstpotensial i de modne markedene.

En omsetningsvekst på 3 prosent er ikke mye å skryte av, men den gjenspeiler at IBM har greid å holde koken i et globalisert forretningsmiljø, uavhengig av krise og tilbakeslag i sine tradisjonelle markeder. Det har nok også kostet å etablere ytterligere 40 kontorer i vekstmarkedene på ett år, til 103 i alt i disse landene.

I de modne markedene vokste IBMs omsetning med 1 prosent. I vekstmarkedene ble veksten 13 prosent. I Bric-landene nådde den 26 prosent: 15 prosent i både Brasil og India, 36 prosent i Kina og hele 56 prosent i Russland. Det som trakk IBM ned i tredje kvartal, var Europa med Midtøsten og Afrika, der omsetningen falt 6 prosent (målt etter reelle, ikke korrigerte valutakurser) til 7,4 milliarder dollar.

Overfor de modne markedene har IBM satset spesielt innen høyverdisegmenter som forretningsanalyse, avanserte systemer og løsninger under slagordet «en smartere planet» der hensikten er å tilby nye, infrastrukturbaserte løsninger i markeder der IT-bruken hittil ikke har vært verken spesielt intens eller spesielt fornyende. I kvartalsregnskapet trekkes forretningsanalyse som lyspunkt, med en omsetningsvekst på 14 prosent.

IBM er stadig mer et tjenesteselskap, så til de grader at «Global Services» i kvartalspresentasjonen ikke vises samlet, men fordelt på henholdsvis «Global Technology Services» (GTS) og «Global Business Services» (GBS).

GTS, der tjenesteutsetting og nettskyen hører til, står for 39 prosent av IBMs samlede omsetning i tredje kvartal, det vil si 9,5 milliarder dollar. GBS, altså konsulentvirksomhet, står for 19 prosent, tilsvarende 4,6 milliarder dollar.

Samlet sett utgjør tjenester 59 prosent av IBMs omsetning. Maskinvare er nede i 18 prosent. Programvare står for 22 prosent, finansieringstjenester for 2 prosent.

Regnskapstallene for maskinvare – «Systems & Technology» – viser at omsetningen av x86-servere økte med 30 prosent, mens Power-systemer falt med 13 prosent. IBM forklarer at dette har sammenheng med hvordan de har valgt å fornye Power-assortimentet. Den nye Power7-prosessoren ble først gjort tilgjengelig i mellomstore systemer i første kvartal i år. I tredje kvartal vokste Power-omsetningen i dette segmentet med 11 prosent. IBM ventet til midten av september før Power7-modellene myntet på de to øvrige segmentene – høyytelse og de rimeligste Power-serverne – kom i salg.

Den nye stormaskinen «zEnterprise 196» kom også i salg forholdsvis seint i tredje kvartal. Omsetningen av stormaskiner økte likevel med 15 prosent i dollar, og med 54 prosent i MIPS. IBM varsler et nytt tilbud innen stormaskiner, zBX, beskrevet som «IBMs første system av systemer», som skal komme i salg i løpet av fjerde kvartal. Poenget med zBX er å utvide stormaskinkonseptet med evnen til å integrere utvalgte x86- og Power7-bladservere i stormaskinens drift.

Innen programvare vokste IBM med 4 prosent til 5,2 milliarder dollar i tredje kvartal. Hovedsegmentene her er henholdsvis mellomvare med kjent merkevare – WebSphere, Tivoli, Lotus, Rational og Information Management – annen mellomvare, og operativsystemer. Mellomvare med kjent merkevare økte med 7 prosent, og utgjør 61 prosent av IBMs samlede programvareomsetning. Websphere økte med 14 prosent, Tivoli med 9 prosent, mens det er stillstand for Lotus og Rational. Operativsystemer er knyttet til omsetningen av stormaskiner, og utgjør 11 prosent av programvareomsetningen.

Samlet sett var IBMs tall for tredje kvartal bedre enn ventet. Det var imidlertid en utbredt forventning i ukene før tallene ble kjent at de nettopp ville bli bedre enn ventet, og det førte til at kursen økte fra 135 dollar 4. oktober til nærmere 143 dollar da børsen stengte i går. Høy omsetning etter stengetid utløste et kursras til 137 dollar. De siste par timene svinger kursen mellom rundt 137 dollar og 139 dollar.

Til toppen