Origo fortsetter med startstøtte

Nettstedet Origo, som har vært på eierjakt siden midten av desember, skal etableres som eget aksjeselskap. Den tidligere eieren, Telenor Media, skal sikre driften i en periode.

Nettstedet Origo, som har vært på eierjakt siden midten av desember, skal etableres som eget aksjeselskap. Den tidligere eieren, Telenor Media, skal sikre driften i en periode.

Dette fremgår av en pressemelding fra Telenor Media og Origo AS.

Origo AS tar med seg 22 årsverk fra det gamle prosjektet. De av Origos ansatte som ikke har fått tilbud om jobb i den nye organisasjonen, har enten blitt tilbudt relevant jobb i nye SOL eller et sluttvederlag fra Telenor Media.

Av utgivelsene som lå under det gamle Origo, har Origo AS nå fått retten til samtlige, med unntak av nettkatalogen Index. Denne skal nå legges inn i det nye SOL.

Dermed sitter Origo igjen med nettmagasinet Spinn, spillemagasinet Kinetik, Origo Film og Origo Musikk.

Til toppen