Origos nye søk: Ikke avtalebrudd

Ingrid Støver Jensen mener seg feilsitert i saken om Origos nye søkemekanismer. Her følger hennes presiseringer til saken som ble publisert onsdag 12 februar.

Ingrid Støver Jensen mener seg feilsitert i saken om Origos nye søkemekanismer. Her følger hennes presiseringer til saken som ble publisert onsdag 12 februar.

I nyhetsartikkelen i :digi:media om Origos nye søketjeneste onsdag 12.februar 1997 "Origo med ny søkekatalog" - red. anm.) gis det inntrykk av at Origo har lansert et nytt søk uten å være sikre på om selskapet har rett til dette. Reporteren skriver at undertegnede "tror" at Origo ikke bryter avtaler som er gjort mellom Telenor, Scandinavia Online og Origo ved å lansere det nye søket.

Dette er feilsitert. Jeg vet at vår nye søketjeneste ikke representerer noe brudd på noen avtaler. La meg derfor få presisere:

1) Ved fusjonen mellom Schibsted- og Telenors nettsatsninger ble nettkatalogen Origo Index overdratt fra Origo til fusjonsselskapet S-OL. Det vil si Index omtaler, emnehierarki og dokument-kolleksjoner.

2) Avtalen mellom Telenor Media og Origo ga Origo AS blant annet den programvaren vi da satt på, som inkluderer Verity-lisens (indekseringsprogrammet) med egenutviklet frontstykke og robot.

3) Avtalene mellom Scandinavia Online, Telenor og Origo legger ingen føringer eller begrensninger på Origos mulighet til å operere en søketjeneste.

I artikkelen er det forøvrig en kortslutning i andre avsnitt: "Et punkt i avtalen Origo i forrige måned gjorde med Telenor Media, var at Scandinavia Online skulle overta Origos søketjeneste indeks. Til gjengjeld skulle de ansatte i Origo få sine lønninger og utgifter betalt av Telenor Media et halvt år fremover."

Fusjonsavtalen om overføringen av Origo Index mellom Telenor og Schibsted var én avtale, og avtalen om at Origo etableres som et eget selskap mellom Origo og Telenor Media er en annen. Disse to avtalene er overhodet ikke relatert til hverandre.

Til sist kan nevnes at artikkelens tittel, "Origo med ny søkekatalog", også er misvisende: Det nye søket til Origo er ikke en katalog, men en søketjeneste. En katalog kjennetegnes gjerne av at den er "browsebar" - at for eksempel oppføringer og omtaler av websider er sortert i et emnehierarki. Det nye søket til Origo er en søketjeneste hvor brukeren søker i en database bestående av fritekstindekserte dokumenter på nettet i Norge.
Ingrid Støver Jensen

Redaktør Origo Søk

Til toppen