Orkla kjøper mer i Telia

Orkla investerer 152 millioner kroner som sin del av en nyemisjon på tilsammen 1,16 milliarder kroner i Telia Overseas. Kapitalen skal gå til Telias mobilengasjement i Brasil.

Orkla investerer 152 millioner kroner som sin del av en nyemisjon på tilsammen 1,16 milliarder kroner i Telia Overseas. Kapitalen skal gå til Telias mobilengasjement i Brasil.

35 prosent av aksjekapitalen i Telia Overseas eies av Orkla, Ratos og Skandia, og de fire selskapene slipper ikke til nye eiere i Telias internasjonale investeringsselskap denne gangen. Orklas andel av Telia Overseas er 13,1 prosent, som betyr at selskapets andel av emisjonen blir knappe 152 millioner kroner.

Telia Overseas investerer stort sett i prosjekter utenfor Europa, og har i dag en portefølje av aksjer som inkluderer både Sri Lanka, India, Hong Kong og Filippinene.

Rosinen i pølsa er likevel mobilselskapet Tess i Brasil, der Telia eier 49 prosent. Selskapet har nå 600.000 kunder etter en sterk vekst på 74 prosent siden årsskiftet, og emisjonen skal i hovedsak gå til nyinvesteringer i dette selskapet.

Det Telia-dominerte konsortiet Tess fikk mobillisensen i mars 1998 og gjelder delstaten Sao Paulo i Brasil og dekker et område på 18 millioner mennesker.

Mobillisensen er kanskje mest kjent for at Telia i sin søknad på lisensen kom i skade for å skrive at selskapet ville betale 10 kroner og ikke 10 milliarder kroner for mobillisensen. Feilen førte til at Telia ble diskvalifisert, til tross for at Telia hadde lagt inn det høyeste budet på lisensen. Takket være iherdig advokatinnsats klarte Telia likevel å skaffe seg lisensen.

Til toppen