Orkla med egen nettsatsning

Hjemmet Mortensen vil ikke lenger samarbeide med Scandinavia Online når Schibsted Nett og Scandinavia Online blir ett ved årsskiftet. Nå lanserer Hjemmet Mortensen, Egmont og Orkla Media en storsatsning på egen hånd: HjemmeNett AS. Dette danner en sterk motpol mot det Schibsted-dominerte Scandinavia Online.

Hjemmet Mortensen vil ikke lenger samarbeide med Scandinavia Online når Schibsted Nett og Scandinavia Online blir ett ved årsskiftet. Nå lanserer Hjemmet Mortensen, Egmont og Orkla Media en storsatsning på egen hånd: HjemmeNett AS. Dette danner en sterk motpol mot det Schibsted-dominerte Scandinavia Online.

Hjemmet Mortensen og Orkla Media har gjennom noen måneder samarbeidet om å utvikle en informasjons- og underholdningstjeneste på nett. Hjemmenett vil ifølge samarbeidspartnerne konkurrere med Scandinavia Online, men vil bli en "langt mer moderat satsning", ifølge Hjemmet Mortensens adm dir Erik Amlie.

Likefullt er det klart at den tilsynelatende "idyllen" etter at erkekonkurrentene Telenor og Schibsted la ned våpnene for heller å satse sammen i Scandinavia Online allerede er brutt, bare fem-seks uker etter at samarbeidet ble annonsert.

Med Hjemmet Mortensen (37,5%), Orkla Media (37,5%) og Egmont Holding (25%) på eiersiden er det ingen tvil om at dette blir en kraftig motpol til det Schibsted-dominerte Scandinavia Online.

HjemmeNett sikter seg inn mot privatmarkedet. Idéen er å samle forskjellige innholdstjenester på nett i en felles markedsplass. Samarbeidspartnerne vil være blader og aviser i Orkla-systemet og enkelte aktører utenfra som har egne tjenester på nett allerede.

Første versjon av tjenesten vil være på nett i løpet av 1. halvår 1997.

Toralf Ekelund fra Fredrikstad Blad er ansatt som selskapets daglige leder, og fem-seks personer er nå under ansettelse. Selskapet får tilhold i Cort Adelers gate i Oslo.

"Etableringen av Hjemmenett er et uttrykk for at vi vil innta en aktiv rolle i forhold til det raskt voksende Internett-markedet, slik at vi utnytter de mulighetene som vi tror vil foreligge for å styrke bladenes markedsposisjoner mest mulig", er Erik Amlies offisielle uttalelse.

Direktør Knut Falchenberg i Schibsted Nett AS stiller seg avventende til nyheten. - Slik vi oppfatter det er det en relativt moderat satsning, og vi samarbeider gjerne med dem, sier han til digi:

Stein Georg Lillemoen er ansvarlig for Schibsted/Scandinavia Onlines mediasatsninger.

- Hva betyr dette for Scandinavia Online?

- Det er for tidlig å si. Hjemmet Mortensen har foreløpig bare nedfelt noen prinsipper for satsningen. Det vil bli konkurranseflater mellom hjemmenett og SOL på det vi har av produkter og tjenester som går mot hjemmemarkedet. Men de legger opp til en annen innholdsstrategi, tuftet på eget innhold.

Dette krydrer Internett-landskapet i Norge, og vi har bare ventet på at de skal gjøre det. Jeg ville blitt overrasket hvis en aktør som Orkla ikke kom på banen i dette markedet innen seks måneder.

Dagens helt eller delvis eide innholdspartnere fra Orkla/Hjemmet Mortensen som ligger hos Schibsted Nett og Scandinavia Online inkluderer blant annet:

Til toppen