Orkla Media kjøper seg inn i Flatland-auksjon

GiBud, auksjonstjenesten der Hallvard Flatland er en av hovedaksjonærene, får Orkla Media inn som største eier. Den rettede emisjonen gir Orkla 22,5 prosent av aksjene.

GiBud, auksjonstjenesten der Hallvard Flatland er en av hovedaksjonærene, får Orkla Media inn som største eier. Den rettede emisjonen gir Orkla 22,5 prosent av aksjene.

GiBud er én av fire hovedaktører på auksjonsmarkedet for privatpersoner. Sammen med QXL/DinSide Auksjon, SOL/Bid2Day og NetHouse sitt Auksjons.net legger de til rette for salg av produkter mellom privatpersoner (tjenester som eBud og Bidlet har profesjonelle leverandører som tilbydere).

Nå spytter Orkla inn åtte millioner kroner i en rettet emisjon som vanner ut de eksisterende aksjonærene, blant andre Hallvard Flatland. Ifølge daglig leder Pål S. Anthonsen i GiBud har Flatland en eierandel på rundt 15 prosent gjennom sitt selskap Eurofond, selv om han ikke vil garantere at dette er den eksakte andelen.

Uansett blir Orkla Media største eier etter emisjonen.

Emisjonen priser selskapet til i overkant av 34 millioner kroner, en svært lav prising i dagens gråmarked når det gjelder internettselskaper. Gibud er registrert på den unoterte listen med ticker GIBU.

Det var først ved juletider at det ble fart på satsingen. Da kom Anthonsen inn som daglig leder, og det er per i dag fire ansatte på heltid.

Med Orkla i ryggen er GiBud på vei inn i det gode selskap. Selskapet ble startet etter at en gründergruppe etablerte et selskap i november 1998, og tjenesten ble lansert i februar 1999. I begynnelsen ble auksjonen drevet av én mann.

Nå kan selskapet begynne å kjøre hardere på markedsføring og ekspansjon i Skandinavia - i likhet med en rekke andre internettaktører. Dette opplyser Anthonsen til digi.no. I løpet av første halvår skal man etablere seg med tjenester i Sverige og Danmark. Hvordan organiseringen gjøres er ikke avklart.

Med Orkla Media i ryggen skal de etter hvert også legge en plan for ekspansjon i Europa. Hva merkevarene skal hete er ikke bestemt uten at det blir GivBud i Danmark og GeBud i Sverige.

Anthonsen estimerer antall medlemmer til 15.000 per i dag, en økning på 5.000 siden nyttår.. Han mener at et stort antall objekter og mange bud er nøkkelen til suksess for rubrikktjenester på Internett som driver med auksjoner og høyeste bud.

Han sier at de forsøker å holde oversikten over de 3.500 produktene de i gjennomsnitt har på auksjonen hver dag. Anthonsen medgir at det er en svært stor oppgave å være redaktør for alle disse produktene og blant annet sørge for at det ikke er noe ulolig pornografi der eller piratkopierte produkter.

Det vil innebære at de må styrke bemanningen for å gjøre kontroll etter at forbrukerne har lagt inn produktene sine.

- Vi er i søkelyset hele tiden så vi må absolutt passe på, det er en viktig oppgave. Vi har én gang fjernet noe som kunne se ut som barneporno. Dessuten har vi, etter at musikkbransjen og IFPI så det før oss, måttet fjerne noen MP3-filer, sier Anthonsen.

Til toppen