Orkla Media overtar majoriten i Det Berlingske

Orkla Media overtar 87 prosent av Danmarks største avishus, Det Berlingske Officin og vil bli det femte største mediahuset i Norden.

Orkla Media overtar 87 prosent av Danmarks største avishus, Det Berlingske Officin og vil bli det femte største mediahuset i Norden.

Orkla Media overtar etter forhandlinger med meglerhuset Danske Securities, som representant for en gruppe aksjonærer i Det Berlingske Officin AS, 65 prosent av A-aksjene og 66 prosent av B-aksjene i Det Berlingske Officin. Orkla Media vil etter transaksjonen ha en eierandel på 87 prosent, inkl. Det Berlingske Officins egne aksjer, opplyser selskapet i en pressemelding.

Overtagelsen vil skje med virkning fra 15.12.2000, og Orkla ASAs styre har behandlet saken og enstemmig gitt fullmakt til kjøp av Det Berlingske Officin. Avtalen må godkjennes av Orkla ASAs bedriftsforsamling og av de danske konkurransemyndigheter. Det skal gjennomføres en avsluttende due diligence. Når dette er gjennomført, vil kjøpesummen bli offentliggjort og samme tilbud gitt til de øvrige aksjonærer.

Tidligere analyser har indikert en pris på 1,5 milliarder danske kroner for hele Det Berlingske Officin, men sannsynligvis må Orkla Media ut med en god del mer.

Det Berlingske Officin er Danmarks største avishus, med hovedaktiviteter innen trykte medier og Internett. Det Berlingske Officin eier Berlingske Tidende, som er en riksdekkende morgenavis med en ledende posisjon i Storkøbenhavn og Danmarks største markedsplass for trykte annonser. I tillegg eier Det Berlingske Officin tabloidavisen BT og ukeavisen Weekendavisen. Det Berlingske Officin har også eierinteresser i flere regionale og lokale aviser med sterke markedsposisjoner. Det Berlingske Officin er hovedaksjonær i Metropol Online, som er Danmarks ledende innenfor nettavis og rubrikktjenester på Internett. I 1999 hadde Det Berlingske Officin en omsetning på DKK 2.932 mill., et driftsresultat før restruktureringskostnader på DKK 95 mill. og 3.741 årsverk.

Det Berlingske Officin vil bli etablert som egen sektor og konsolidert som datterselskap i Orkla Media fra 1. januar 2001. Den samlede omsetning for Orkla Media og Det Berlingske Officin var i 1999 ca. NOK 6,5 mrd. Orkla Media vil etter oppkjøpet av Det Berlingske Officin være det femte største mediehus i Norden.

Orkla Media og Det Berlingske Officin vil i fellesskap stå sterkere for videre satsing i de nordiske og øst- europeiske mediemarkeder.

Til toppen