Orkla Media på stedet hvil

Det foreløpige resultatet fra Orkla Media for 1998 ligger på samme nivå som i 1997. Orkla Media oppgir å ha en vekst i annonseinntekter både i Norge og i Polen. Totalt endte Orkla-konsernets foreløpige resultat for 1998 på 2.057 millioner kroner før skatt.

Det foreløpige resultatet fra Orkla Media for 1998 ligger på samme nivå som i 1997. Orkla Media oppgir å ha en vekst i annonseinntekter både i Norge og i Polen. Totalt endte Orkla-konsernets foreløpige resultat for 1998 på 2.057 millioner kroner før skatt.

I en pressemelding offentliggjør Orkla i dag sitt foreløpige resultat for fjoråret. Orkla Media hadde et driftsresultat på 208 millioner kroner. Tilsvarende tall for 1997 var 204 millioner kroner. Fjerde kvartal 1998 var for Orkla Media på 117 millioner kroner, mot 97 millioner fjerde kvartal 1997.

Orkla Media-divisjonene Dagspresse Norge og Orkla Media Polen bedret resultatene i 1998, mens Ukepresse og Direkte markedsføring hadde stabile resultater på linje med 1997-resultatene. Det oppgis at det i 1998 var vekst i annonseinntektene både i Norge og i Polen.

Driftsinntektene i 1998 var for Orkla Media 3.153 millioner kroner mot 2.569 millioner i 1997. Fjerde kvartal var driftsinntektene i 1998 på 1.139 millioner kroner, mot 980 millioner kroner fjerde kvartal 1997.

Hele Orkla-selskapet sett under ett hadde et resultat før skatt på 2.057 millioner kroner. Det er en resultatsvekkelse på 1.480 millioner i forhold til 1997. Driftsinntektene i 1998 var på 30,8 milliarder mot 10,5 milliarder i 1997. Driftsresultatet for Orkla i 1998 endte på 1.797 millioner kroner, mens driftsresultatet i 1997 var på 2.613 millioner kroner.

Til toppen