Orkla vil fjerne styremedlemmer i NetCom

I løpet av to uker vil det avholdes ekstraordinær generalforsamling i NetCom etter krav fra Orkla. Selskapet krever at enkeltmedlemmer i styret blir fjernet, trolig Tele Danmark og SBC/Ameritechs representanter.

I løpet av to uker vil det avholdes ekstraordinær generalforsamling i NetCom etter krav fra Orkla. Selskapet krever at enkeltmedlemmer i styret blir fjernet, trolig Tele Danmark og SBC/Ameritechs representanter.

I en børsmelding fra NetCom uttrykker Orkla stor mistillit til enkelte medlemmer i NetComs styre, som de rett og slett vil ha fjernet. Trolig er det snakk om styremedlemmer fra Tele Danmark og SBC/Ameritech som representerer rundt 40 prosent av selskapets aksjer. Orkla selv eier drøye 10 prosent av NetCom, og er fjerde største aksjonær i selskapet.

Bak ligger trolig at Tele Danmark utløste tilbudsplikt på selskapet på en aksjekurs på 310 kroner, da selskapet passerte 40 prosents eierandel sammen med SBC/Ameritech.

Styret i NetCom består i dag av åtte medlemmer, hvorav tre fra TeleDanmark og SBC/Ameritech, tre ansatte i NetCom Orklas representant Svein Ribe-Andersen og Leif Frode Onarheim som er styreleder.

Orkla spesifiserer ikke hvilke styreendringer selskapet vil foreta seg, men med bakgrunn i hendelsene siden Tele Danmark utløste oppkjøpsplikt den 16. mai er det liten tvil om at Orkla vil ha fjernet Tele Danmark og SBC/Ameritech sine tre styremedlemmer. Selskapet ønsker dessuten å få vedtatt en instruks til NetComs styre og administrasjon "for på hvilken måte de ivaretar sine omsorgsplikter overfor aksjonærfellesskapets interesse i å oppnå høyest mulig pris for sine aksjer i selskapet», heter det i en børsmelding fra NetCom.

I dag orienterer Tele Danmark ansatte og presse om sitt eierskap i NetCom.

Til toppen