Oslo Børs fredag: Stor nervøsitet - likevel oppgang

Krakket på Hong Kong-børsen natt til torsdag norsk tid preget stemningen på Oslo Børs også på fredag. Nervøsiteten var imidlertid ikke verre enn at både total- og IT-indeksen klatret moderat, noe ikke minst høyt omsetningsvolum i teknologiselskapene Nera og Visma bidro til.

Krakket på Hong Kong-børsen natt til torsdag norsk tid preget stemningen på Oslo Børs også på fredag. Nervøsiteten var imidlertid ikke verre enn at både total- og IT-indeksen klatret moderat, noe ikke minst høyt omsetningsvolum i teknologiselskapene Nera og Visma bidro til.

Det amerikanske markedet utviklet seg torsdag kveld mindre negativt enn mange hadde fryktet, og Hong Kong børsen steg sist natt med snaue syv prosent, og tok dermed igjen mye av fallet på ti prosent fra dagen før.

Oslo Børs, som etter krakket i Hong Kong torsdag framsto som en av de sterkeste børsene med en nedgang på "bare" 1,8 prosent, tok seg markert opp ved begynnelsen av fredagen. Det norske markedet reagerte imidlertid tydelig nervøst ved åpningen av New York-børsen noe som gav seg utslag i store svingninger på slutten av dagen.

IT-indeksen på Oslo Børs sluttet på 1325,44 - en oppgang på 0,96 prosent sammenliknet med sluttnoteringen torsdag - og ble med det en av de sterkeste indeksene fredag.

Det svenske teknologiselskapet Context Vision, som overrasket torsdag med svært sterke resultattall for tredje kvartal, fortsatte oppgangen fredag og endte opp på tredjeplass på vinnerlista. I går gikk aksjen opp 11 kroner, og fredag steg den med ytterligere 13 til ny kurs 114 kroner.

Selskapet meldte torsdag at det har oppjustert budsjettet fordi selskapets produkter selger vesentlig bedre enn ventet - faktisk med så mye som 70 prosent i forhold til fjoråret og samtidig er resultatene doblet i forhold til samme periode i fjor. Context Vision er nå verdsatt til omlag 900 millioner kroner på Oslo Børs.

Visma gikk også godt fredag - opp 7,84 prosent (40 øre) til ny kurs 5,60 kroner - og bidro sammen med oppgang i blant andre Computer Advances (+ 6,67%), Kitron (+ 6,47%) og Iterated (+ 5,88%) til den nye relativt sett solide sluttnoteringen for IT-indeksen.

Teknologiselskapene gjorde seg ikke videre bemerket på taperlista ut over at SensoNor falt 19,5 prosent - det vil si ni kroner ned - til ny notering på 37 kroner.

SensoNor la i dag fram et driftsresultat per tredje kvartal på 4,8 millioner kroner, mot 11,8 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt endte på 2,2 millioner - en markant nedgang i forhold til fjorårets 7,2 millioner kroner.

- Markedet likte tydeligvis ikke meldingen fra selskapet om at det vil gå med underskudd de første kvartalene neste år. Styret i SensoNor uttalte i dag at de ikke kunne utelukke underskudd for regnskapsåret 1998, og det har gitt seg utslag på kursen, sier en analytiker til digi.no.

Stento la også fram sine tall fredag - faktisk gledelige tall både når det gjelder salg- og resultatutvikling. Markedet reagerte med å sende opp aksjen 1,6 prosent til ny notering på 19,20 kroner.

- Stento sliter fremdeles med underskudd - per tredje kvartal er det på 1,7 millioner kroner - men sammenliknet med fjorårets minus på 3,6 millioner kroner er dette en positiv utvikling, er analytikerens vurdering.

Stento kunne fredag vise fram et driftsresultat på 6,3 millioner kroner (3,0 i fjor) av en omsetning på 341,5 millioner ('96: 334,5 mill.).

Men fremdeles gjenstår det omfattende ryddearbeid i Stento. Selskapet vil totalt kutte 15 prosent av den opprinnelige bemanningen fra Stentofon og RingCom - de to selskapene som i sin tid fusjonerte til Stento. Så langt har selskapet kuttet bemanningen med mellom 20 og 25 personer.

I utgangspunktet hadde Stentofon og RingCom omlag 340 ansatte.

Nera og Visma var blant de mest omsatte aksjene på Oslo Børs fredag med volum på henholdsvis 2.331.526 og 2.240.800 aksjer. Visma gikk som nevnt ovenfor opp 7,84 prosent mens Nera-aksjen falt 0,99 prosent til ny kurs 50 kroner.

NetCom-aksjen, som til stadighet har satt nye rekorder, ble ikke omsatt fredag. Siste noteringskurs for NetCom var 177 kroner.

Totalindeksen avsluttet en nervøs uke på 1.385,95 - en oppgang på 0,55 prosent i forhold til torsdagens sluttnotering. Tross de sterke svingningene de siste dagene har likevel Oslo Børs totalt steget iløpet av uka med en halv prosent.

Fredagens marginale oppgang ble underbygget av en formidabel omsetning av aksjer og grunnfondsbevis på solide 2,1 milliarder kroner.

Til toppen