Oslo Børs ikke i førersetet for bedre informasjon

Bør børsnoterte selskaper gi konkrete resultatanslag? Til digitoday sier Oslo Børs at de mener informasjonsplikten er dekket av dagens regelverk.

Utgangspunktet for vår forespørsel til Oslo Børs er at amerikanske børsnoterte selskaper er pliktig til å rapportere konkrete tall for fremtidig vekst- og resultatutvikling. Selskapene er pålagt å gi "best guidance" for inntjeningsutsiktene for kalenderåret innen de rapporterer tall for første kvartal.

På spørsmål fra digitoday om det har vært diskutert å kreve selskapene for konkrete resultatmål også på Oslo Børs, svarer Tor Arne Olsen følgende:

- Vi har ikke diskutert dette konkret. Vi mener likevel at dette ivaretas gjennom plikten selskapene har til å informere alle samtidig. Selskapene vet hva som er konsensus i markedet, og plikter å varsle hvis det er store avvik mellom forventningene i markedet og selskapets egne prognoser. Men det er forskjellige regelverk i hvert enkelt land, og det er mulig vi må forandre vårt for å harmonisere mer med NOREX i fremtiden.

Til digitoday sier Olsen at en eventuell endring sannsynligvis innebærer at Børsforskriften må endres, noe Finansdepartementet må gjøre.Til toppen