Oslo Børs inn i nordisk børsallianse

Oslo Børs velger etter lang tids nøling å gå inn i Norex-samarbeidet. Børsen blir lillebror i samarbeidet, og målet er bedre likviditet pluss lettere tilgang på ny kapital for norske selskaper.

Oslo Børs velger etter lang tids nøling å gå inn i Norex-samarbeidet. Børsen blir lillebror i samarbeidet, og målet er bedre likviditet pluss lettere tilgang på ny kapital for norske selskaper.

Oslo Børs går etter lang tids tenkepause inn i Norex samarbeidet.

Børsstyret godkjente i går avtalene som bekrefter inntreden i den nordiske børsalliansen Norex. Fra før er børsene i Stockholm, København og Reykjavik med i samarbeidet.

Når den felles markedsplassen trer i funksjon om ett drøyt år, er det meningen at de norske børsnoterte selskapene bli langt bedre eksponert for internasjonale kapitalmarkeder.

Totalt vil omlag 835 selskaper være notert på denne nye felles børsen. Av disse selskapene vil 213 i første omgang være norske.

Oslo Børs blir lillebroren i dette samarbeidet. Den norske børsen representerer i overkant av ti prosent av den samlede markedsverdien og en tilsvarende andel av totalomsetningen på den nye markedsplassen.

I likhet med børsene andre steder i Europa lanseres dermed også i Norden forsøket på ett felles økonomisk tyngdepunkt. Fra tidligere har blant annet Paris- og Amsterdam børsen innledet det såkalte Euronext samarbeidet, mens Frankfurt- og Londonbørsen har ett havarert fusjonsforsøk bak seg.

I øyeblikket er det i første rekke fremtiden til London-børsen som er i fokus på grunn av oppkjøpsbudet fra den svenske OM-Gruppen.

Målsettingen med inntreden i Norex er å sikre norske selskaper bedre likviditet, riktigere prisfastsettelse og bedre tilgang på kapital.

- Oslo Børs vil forsterke sin viktige posisjon som formidler av kapital, gjennomføring av handler og prising av verdipapirer. Gjennom Norex-alliansen oppnår vi i tillegg større oppmerksomhet fra internasjonale investorer, og får større mulighet for å posisjonere oss overfor viktige finansielle miljøer, sier børsdirektør Sven Arild Andersen.

- Med Oslo Børs godkjennelse er vi kommet et stort skritt nærmere realiseringen av Norex-visjonen om et felles integrert nordisk marked for aksjer, obligasjoner og derivater, uttaler Hans-Ole Jochumsen som er administrerende direktør for Københavns Fondsbørs og styreformann i Norex.

- Det er mitt håp at vår invitasjon til Helsinki Børs, HEX, om å bli partner i Norex-alliansen, vil bli positivt mottatt slik at vår nordiske visjon blir en realitet, fortsetter Jochumsen.
Carl Johan Högbom, VD for OM Stockholmsbörsen, sier at med dette blir Norex-alliansen større.


- Det er positivt å kunne tilby medlemmer et bredere produktspekter og samtidig forenkle tilgangen til det norske markedet for svenske medlemmer og vice versa, legger Högbom til.

Gjennom Internett får alle markedsaktører enkelt og effektivt tilgang til børs-informasjon. Det er denne teknologiske utviklingen som ifølge ledelsen ved Oslo Børs gjør at det nå er behov for nye og større markedsplasser. Over tid vil store og effektive allianser som Norex kunne tilby lavere kostnader, flere produkter og enklere løsninger for de ulike aktørene.

Handelen på den nye felles markedsplassen skal basere seg på det av OM-Gruppen utviklede SAXESS systemet.

Store, internasjonale meglerfirmaer foretrekker færre og større markedsplasser som dekker flere land. En viktig årsak til dette er at kostnadene ved å foreta handler over landegrensene blir langt lavere. Kostnadene ved å kjøpe aksjer og andre børsnoterte verdipapirer i utlandet oppleves tidvis som så høye, at det legger en demper på den internasjonale handelen.

Gjennom Norex-alliansen skal norske meglerfirmaer få enklere tilgang til flere aksjer enn i dag. Det er meningen at dette vil kunne bidra til nye markedsmuligheter og økt omsetning. For de børsnoterte selskapene skal det også være en fordel at de ikke lenger blir like nødvendig å søke om notering på utenlandske børser.

Til toppen