Oslo Børs med IT-lodd om halsen

Alle de europeiske aksjemarkedene faller tungt i dag, og aller verst er det for Oslo Børs og IT-sektoren.

Alle de europeiske aksjemarkedene faller tungt i dag, og aller verst er det for Oslo Børs og IT-sektoren.

Selv en relativt standhaftig Nasdaq børs i går, har ikke klart å demme opp mot dagens fall i Europa. Så langt har Oslo Børs totalindeks falt med over tre prosent, og er med det den børsen i Europa som har falt tyngst så langt i dag. Kursfallene er hovedsakelig drevet av IT-selskapene som skrives med nesten utelukkende røde tall i dag.

I England er FTSE 100-indeksen ned nesten to prosent, i Tyskland er DAX-indeksen ned 2,8 prosent og Frankrike er ned med i overkant av to prosent. Her hjemme i Norge utgjorde børsverdien av alle selskapene 666 milliarder kroner på begynnelsen av dagen. Og noen kan kanskje se dette som et tegn på at det bærer lukt til helvete. Med et kursfall på i overkant av tre prosent for totalindeksen har børsen mistet verdier for nesten 20 milliarder så langt i dag.

For den norske IT-indeksen er nedgangen på nesten 8,5 prosent etter at børsen kun har vært åpen halve dagen. På toppen av taperlisten okkuperes så mange som 11 av de 15 første plassene av IT-selskaper. Og vi finner ikke uventet mange av de gamle kjenningene der som Opticom (-13 prosent), Enitel (-14 prosent), Itera (-12 prosent), SuperOffice (-11 prosent) og Scandinavia Online (-9 prosent). Merkantildata faller også sterkt i dag etter et resultatvarsel fra Nederlandske Getronics, som Merkantildata inngikk samarbeid med i sommer.

Men Norge er ikke alene om å ha IT-selskapene på sotteseng. Også i resten av Europa faller det kraftig for sektoren og i Sverige er det også nesten bare røde tall som vises i kolonnen for endring siden i går. Her har både Cell og Framtidsfabrikken meddelt markedet at de vil redusere staben for å kutte kostnadene. Og naturlig nok påvirker det hele markedet når to så fremtredende selskaper går til slike tilltak.

Til toppen