Oslo Børs sminker seg for IT-selskapene

Reglene for hvem som får være med i førstedivisjonen på Oslo Børs er håpløst gamle og skal endres, noe som vil hjelpe IT-selskapene.

Reglene for hvem som får være med i førstedivisjonen på Oslo Børs er håpløst gamle og skal endres, noe som vil hjelpe IT-selskapene.

En rekke fond og investorer kjøper bare aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, men reglene for hvem som får være med her synes etter hvert sterkt foreldet. For Oslo Børs sliter med for mange eldre og lite ekspansive industriselskaper samtidig som børsene i Sverige og USA preges stadig sterkere av IT-aksjer som går i været.

Det er åpenbart at i motsetning til børsen fokuserer ikke investorene på hvem som tjener penger nå. De siste ukenes vanvittige kurshopp for IT-aksjene har gjort skjevhetene mellom hovedlisten og listen for såkalte små og mellomstore bedrifter nærmest absurd:

På hovedlisten finner vi Navia og PC Lan, begge verdsatt til under 600 milllioner kroner, mens blant de små og mellomstore bedriftene finner vi fem IT-selskaper som har en børsverdi på mer enn én milliard kroner. De "verste" eksemplene er Opticom og Enitel, som hadde vært henholdsvis det nest største og femte største IT-selskapet dersom de hadde vært notert på hovedlisten.

Etter mye om og men går derfor Oslo Børs med på å endre reglene. Dette har investorene ønsket lenge, for mange fond og investorer kjøper bare aksjer fra selskapene på hovedlisten. Dette gjør de for å sikre store beløp som bare skal følge den vanlige utviklingen. Men for å komme på hovedlisten må et selskap ha gått med overskudd i minst ett av de siste tre årene.

Dermed kommer ikke selskaper som Opticom og Enitel med på hovedlisten til tross for at selskapene ruver målt i børsverdi. For å skape mer fart og få flere av de vanlige fondene og investorene med på IT-selskapene, lager derfor Oslo Børs en ny elitedivisjon som resten av børsen skal måles mot, skriver Dagens Næringsliv.

Aksjene i det nye elitelaget blir ikke en egen gruppe på børsen, men samles i en ny indeks. For å komme med på indeksen, blir omsetning i aksjen det viktigste. Dermed faller de gamle og solide ut til fordel for et mer aggresivt, men også mer riskofylt lag.

- Vi vil ikke kreve at selskaper i denne indeksen skal tjene penger, sier informasjonskonsulent Geir Aase ved Oslo Børs til digi.no.

Den nye indeksen vil også skape hyggeligere tall for Oslo Børs. Ved å trekke frem den nye indeksen i stedet for totalindeksen og alle dennes trauste selskaper, vil Oslo Børs kunne vise til hyggeligere tall.

Med når indeksen kommer, hva som blir kravene og hvem som blir med, vil ikke Aase kommentere. Han vil ikke engang love hvilket kvartal indeksen skal lanseres.

Til toppen