Oslo Børs snart på salg

Planene med å omdanne Oslo Børs og selge ut aksjene går videre. Nå uttaler børsdirektøren at et utsalg kan skje i løpet av få uker.

Planene med å omdanne Oslo Børs og selge ut aksjene går videre. Nå uttaler børsdirektøren at et utsalg kan skje i løpet av få uker.

Oslo Børs som har inngått avtale om etableringen av NOREX Exchanges AS sammen med børsene i Stockholm, Københavog Reykjavik, regner med å bli omdannet til aksjeselskap og solgt ut til investorer i løpet av få uker.

Så langt er de aktuelle eierne pekt ut som meglerhus, banker, fondsforvaltere, private investorer og andre børser.

Børsen vil søke å få et bredt eierskap, der indviduelle poster begrenses til maksimum ti prosent.

- Vi regner med å bli et aksjeselskap i løpet av få uker, og planlegger å starte salget av aksjene i løpet av mai, sier børsdirektør Sven Arild Andersen til Reuters.

- Det er viktig å få et balansert eierskap, slik at ingen sterk gruppe får styringen med børsen i en spesiell retning.

Andersen avviser også at Oslo Børs kan være et aktuelt oppkjøpsmål for andre, men at dette spørsmålet selvsagt er opp til de enkelte aksjonærer å bestemme - og hvem som helst kan rette et bud mot børsen.

Andersen sier videre til Reuters at han ser for seg at Norex-samarbeidet kan bli operativt fra begynnelsen av 2002, rett etter at den felles handels-/dataplattformen vil være ferdig implementert innen 15. februar 2002.

Andersen ser i denne sammenheng at det vil være aktuelt med harmonisering av blant annet åpningstider.

Til toppen