Oslo Børs vil tjene penger på nettet

Oslo Børs vil tjene penger på nettsidene sine, og hyrer nå inn DoubleClick for å selge annonser på sidene. Oslo Børs håper på at nettsidene skal utvikle seg til å bli en ledende finansportal.

Oslo Børs vil tjene penger på nettsidene sine, og hyrer nå inn DoubleClick for å selge annonser på sidene. Oslo Børs håper på at nettsidene skal utvikle seg til å bli en ledende finansportal.

Annonseselskapet DoubleClick Norge har sikret seg Oslo Børs på kundelisten. Selskapet skal begynne å selge annonseplass på sidene til Oslo Børs, og skal utvikle sin nettstrategi til å bli en finansportal i konkurranse med blant andre iMarkedet og SOL Børs.

- ose.no skal på en lønnsom måte stimulere til øket aktivitet på Oslo Børs. Vi har ilt langsomt frem i utviklingen av nettsidene som etter hvert er blitt et uvurderlig hjelpemiddel for mange av våre brukere, sier informasjonssjef Bernt Bangstad ved Oslo Børs i en pressemelding.
Les mer om planene til Oslo Børs:
Oslo Børs vil åpne finansportal
- Vi skal skape et nettsted som er attraktivt for annonsørene uten at det går på bekostning av den kvalitet våre brukere med rette forlanger, fortsetter Bangstad.


- Ambisjonen er å utvikle OSE.no til en finansportal som skal bringe oppmerksomhet og aktivitet mot markedsplassen Oslo Børs, sier Bangstad til digitoday.no. Han sier videre at børsen skal forbedre hjemmesiden på en del vesentlige punkter og hele tiden implementere nye tjenester.

-Hjemmesiden skal inneholde kursinformasjon, bekrefter Bangstad.

- Vi skal bruke nettet aktivt og skal i tiden fremover ta mange steg. Selv om disse ikke blir store. Vi har en filosofi om at de andre kan gjøre de vanligste feilene først, sier Bangstad.

Oslo Børs sine hjemmesider har per i dag omkring 80 til 90 000 besøkende hver børsdag. Denne trafikken skal børsen tjene på.
Til nå har Oslo Børs vært en selvfinansiert, selveid institusjon. Men etter planen skal dette forandres på, og Oslo Børs skal etter hvert bli et aksjeselskap. Da må børsen begynne å tjene penger, og dermed forsvare alle utgifter i et kommersielt lys. Kommersialiseringen av nettsiden er et ledd i disse planene.

Til toppen