Oslo Byrett: - Lyseggen var illojal

Mogul.coms toppsjef Jørn Lyseggen (bildet) ble onsdag dømt å betale fem millioner kroner til KPNQwest, tidligere EUnet. Oslo Byrett mener at Lyseggen opptrådte illojalt da han tok med seg 22 ansatte fra tidligere EUnet Media over til Mogul. Lyseggen kommer til å anke saken inn for Borgarting Lagmannsrett.

Mogul.coms toppsjef Jørn Lyseggen (bildet) ble onsdag dømt å betale fem millioner kroner til KPNQwest, tidligere EUnet. Oslo Byrett mener at Lyseggen opptrådte illojalt da han tok med seg 22 ansatte fra tidligere EUnet Media over til Mogul. Lyseggen kommer til å anke saken inn for Borgarting Lagmannsrett.

En viktig prinsipiell rettssak ble avsluttet i Oslo Byrett i dag.
KPNQwest, tidligere EUnet, gikk tidligere i år til rettssak mot Jørn Lyseggen. Selskapet mente at han hadde brutt flere lover og opptrådt illojalt mot sin arbeidsgiver da han sluttet i selskapet for å etablere Mogul.


Hele EUnets mediaavdeling, blant annet flere konsulenter og nøkkelpersoner, ble med Lyseggen over til Mogul.

Lyseggen ledet denne avdelingen, som var et heleid datterselskap av EUnet Norge. Lyseggen satt også i konsernledelsen i EUnet International, med særlig ansvar for å bygge opp konsernets webkonsulent-del.

KPNQwest mener at masseflukten fra EUnet Media til Mogul var satt i stand av Jørn Lyseggen, og at han er ansvarlig for at EUnet mistet hele denne avdelingen til en konkurrent. Selskapet gikk til sak og krevde hele 20 millioner kroner i erstatning fra Lyseggen.

Les hele bakgrunnen for søksmålet:
Men dommeren i Oslo Byrett fant bare grunnlag for en erstatning på fem millioner kroner.


I dommen konkluderer byretten med at Lyseggen hadde handlet illojalt. Men retten finner ikke grunnlag for å si at Lyseggen var den direkte årsaken til at 22 personer i avdelingen han ledet forlot selskapet og startet etterpå i samme selskap som Lyseggen hadde tiltrådt som administrerende direktør for.

Byretten mener at Lyseggen skulle, i kraft av å sitte i ledelsen og derfor være lojal overfor selskapet, ha gjort konsernledelsen i EUnet International oppmerksom på at det var sterk misnøye blant EUnet Medias ansatte.

Retten skriver videre: "I hele perioden fra misnøyen manifesterte seg mot slutten av november 1998 og frem til at alle de ansatte hadde tiltrådt hos sin nye arbeidsgiver, synes det etter bevisførselen klart at det var Lyseggen som var pådriver og koordinator."

- Vi ser på dette som en seier, sier Per Brose, administrerende direktør i KPNQwest.

- Dommen sier at Jørn Lyseggen opptrådte illojalt og at han brøt markedsføringsloven, sier Brose, som er fornøyd med dommen.

KPNQwest-sjefen mener dommen er svært viktig.

- Det er viktig å få en definisjon på hva som er lovgivningen i slike tilfeller, sier Brose.

Jørn Lyseggen sier til digi.no at han er opprørt og indignert over dommen. Han kommer til å anke til Borgarting Lagmannsrett. Det er ventet at det vil ta opptil 18 måneder før saken kommer opp på nytt.

Han mener at EUnet hadde endret strategi i den perioden han var ansatt i selskapet, som nøkkelmedarbeider og som styremedlem. Lyseggen mener derfor at han fritt kunne gå fra selskapet, og over til Mogul.

Han sier videre til digi.no at retten ikke har funnet at han har brutt noen kontrakter eller avtaler da han gikk fra EUnet til Mogul.

- Dette likner litt på amerikansk cowboy-mentalitet. KPNQwest saksøker meg for 20 millioner kroner, og retten dømte fem millioner kroner basert på et generelt lojalitetshensyn til tidligere arbeidsgiver, kommenterer Lyseggen.

Han er forundret over at selskapet i det hele tatt gikk til sak mot ham.

- Retten fant jo at jeg ikke var en årsak til at 23 (inkludert Lyseggen, red. anm.) av i alt 28 ansatte gikk, sier en opprørt Lyseggen til digi.no.

Jørn Lyseggen er i dag toppsjef i Mogul.com, som ble til etter en fusjon mellom blant andre svenske Optosof og norske Mogul. Han mener saken ikke har skadet hans posisjon som leder av dette selskapet.

- Jeg har ikke brukt mye tid på dette. Utenom den uken i sommer da vi satt i retten, har det for det meste vært advokaten som har jobbet med denne saken, sier Lyseggen.

Til toppen