Oslo-elever får beholde mobiltelefonene

Et totalforbud mot mobiltelefoner i Oslo-skolene blir håpløst, innser skolebyråd Kjell Veivåg (V).

Et totalforbud mot mobiltelefoner i Oslo-skolene blir håpløst, innser skolebyråd Kjell Veivåg (V).

Derfor blir forbudet avviklet før det kan tre i kraft, skriver Aftenpostens Aftenutgave. Regelen inngikk i det nye ordensreglementet for Oslo-skolene og skulle gjelde fra august.

Les den opprinnelige saken her:


Skolebyråden viser til signalene han har fått fra rektorer og lærere om at det ville bli vanskelig å håndheve forbudet.

- Vi er pragmatiske og knytter ingen prestisje til sånne ting, sier Veivåg.

I stedet kommer en mindre streng regel som sier at mobiltelefoner skal være avslått i undervisningstiden, med mindre skolene ønsker å bruke telefon i forbindelse med opplæringen - med andre ord slik ordningen stort sett praktiseres i dag. Samtidig får skolenes driftsstyrer mulighet til å vedta strengere lokale regler.

- Det er i samsvar med skolenes selvforvaltning at de skal kunne gjøre lokale tilpasninger, sier skolebyråden.

PS! Veivåg fastholder forbudet mot røyking i skolegården.

Til toppen