Oslo Energi Tele satser på Tetra

Nokia Telecommunications skal levere et trunket mobilradiosystem basert på den digitale Tetra-standarden, til Oslo Energi Tele (OET). Tetra-systemet vil tilby tale- og datatjenester til OETs organisasjon og kunder i Oslo kommune.

Nokia Telecommunications skal levere et trunket mobilradiosystem basert på den digitale Tetra-standarden, til Oslo Energi Tele (OET). Tetra-systemet vil tilby tale- og datatjenester til OETs organisasjon og kunder i Oslo kommune.

OET vil benytte Nokias Tetra-system for å bedre sin tale- og datakommunikasjon - spesielt ute i felten. Optimaliserte dataforbindelser i kjøretøyer gir nye muligheter for å bedre OETs virksomhet.

Nokia vil lever et komplett Tetra-system til OET, inklusive et nettverk bestående av svitsjer, basestasjoner, basestasjoner for kommunikasjon i tunneller, nettverksstyringssystem, mobile stasjoner og antenner. Leveransene vil begynne i desember og nettet vil bli satt i drift i begynnelsen av 1998.

Tetra står for Trans European Trunked Radio og er en relativt ny åpen digital radiostandard definert av ETSI. Standarden er spesielt tilpasset profesjonell radiobruk i robuste miljøer, typisk på oljeplattformer, jernbanevirksomheter, byggeplasser o.l.

Anslag viser at Tetra-baserte systemer vil ha anslagsvis mellom fem og ti millioner brukere innen år 2010.

Digi:tele har ennå ikke lykkes å få tak i administrerende direktør Per Morten Torvildsen i OET for kommentar til Tetra-satsingen, men lover å følge opp saken utover dagen.

Til toppen