Oslo får nye nettsider for 15 millioner

Endelig blir det mobilutgave også.

Oslo får nye nettsider for 15 millioner
RYDDER OPP: Forrige gang Oslo forsøkte å rydde i nettportalen var noe av målet å bli kvitt «nyhetssyken». Men fortsatt er det vanskelig å finne frem. Nå skal kommunen begynne helt fra scratch med innholdet. Den tekniske løsningen i bunn beholder de. Bilde: digi.no

Oslo kommune skal få helt nye nettsider for 15 millioner kroner. Arbeidet står klart til høsten. Det skriver Aftenpostens lokalavis Osloby.

– Vi bygger nettsidene helt om og starter med en ren database med null artikler, forteller André Myrbråten, kommunikasjonsansvarlig for prosjektet til digi.no.

Ifølge ham er rundt 30 mennesker i gang med arbeidet. Om lag 20 av dem er ansatte i kommunen. Resten er ulike innleide konsulenter. – Vi har trukket inn brukergrensesnitteksperter, grafiske designere og frontend-utviklere.

Disse er tatt inn på kommunens eksisterende rammeavtaler. Det betyr bistand fra utviklere og designere fra Itera, prosjektleder fra Steria og frontend-utviklere fra CoreTrek, som også har levert dagens publiseringsløsning. Netlife Research bistår med innholdsekspertise.

Mens nettsidene til Akershus fylkeskommune (til v.) er tilpasset mobil har Oslo kommune ennå til gode å levere mobilutgave. Men det kommer altså til høsten.
Mens nettsidene til Akershus fylkeskommune (til v.) er tilpasset mobil har Oslo kommune ennå til gode å levere mobilutgave. Men det kommer altså til høsten. Bilde: Per Ervland

50.000 sider

Selve den tekniske publiseringsplattformen beholdes fra tidligere. – Dette er et rent innholds- og strukturprosjekt. Det handler om å få kontroll på innholdet vårt, sier Myrbråten. I dag består Oslo kommunens nettsider av 50.000 nettsider. Mye av dette er nyheter og uprioritert innhold.

– Vi har vært veldig flinke til å informere om ting kommunen mener vi bør informere om, men litt mindre flinke til å tilby det brukerne faktisk ser etter. Nå skal vi bli mer brukerrettet, forteller spesialrådgiveren.

Kommunen jobber med brukersentrert design som metode. Det er utførte flere brukerundersøkelser og -intervjuer både på gamle sider og de nye som er under utvikling.

Nå skal vi bli mer brukerrettet Slik har de kartlagt hvilke forventninger brukerne har til hva de leter etter når de besøker nettportalen. Det er laget en liste over 80 prioriterte innholdsområder. De skal også kartlegge et 50-talls egne virksomheter om hva de mener er viktig innhold, inkludert de enkelte bydelene. Hver av hovedstadens bydeler er større enn en gjennomsnittlig norsk kommune.

Dette prosjektet vil ikke utløse nye digitale tjenester. Det har Oslo kommune et eget løp for å skape.

Mobilutgave

Foruten ny grafisk profil og bedre innhold vil kommunens innføring av mobilutgave bli en kjærkommen nyhet for osloborgerne fra høsten. Omlegging til såkalt responsivt design er del av prosjektet vi omtaler her.

Oslo kommune har faktisk ikke hatt egen mobilutgave før.

– Nå skal vi komme oss på mobil. Det er 2014. Vi er klar over det. Mobiltrafikken har fordoblet seg hvert eneste år de siste årene og er nå på 30 prosent. Så det er helt åpenbart fornuftig å satse på responsivt design, sier André Myrbråten.

Forrige omlegging av kommunens nettsider skjedde i 2010, da som et mindre ansiktsløft. Nettsidene som sådan er langt eldre. Oslo innførte CorePublisering fra CoreTrek allerede for ni år siden, den 1. mars 2005.

    Les også:

Les mer om: