RPA og prosessautomasjon

Oslo kemnerkontor går til anskaffelse av dataroboter

10 millioner kroners-oppdraget er vunnet av en nykommer.

Oslo kemnerkontor skal få digitale medarbeidere i form av RPA-programvare. Robotene kan ta seg av rutinearbeid.
Oslo kemnerkontor skal få digitale medarbeidere i form av RPA-programvare. Robotene kan ta seg av rutinearbeid. (Illustrasjon: Fotofikling/digi.no)

10 millioner kroners-oppdraget er vunnet av en nykommer.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Landets største skatteoppkreverkontor går til innkjøp av dataroboter som skal jobbe i etatens eget driftsmiljø og ta seg av rutinepreget arbeid.

Digital Workforce AS har vunnet oppdraget og skal levere RPA-programvare (robotic process automation) og tilhørende tjenester, inkludert opplæring og forvaltning.

Dette med en løsning basert på hyllevare fra Blue Prism. Avtalen har en oppgitt verdi på 10 millioner kroner. Avtalen gjelder i tre år med mulighet for ytterligere fire års forlengelse.

Nye digitale byråkrater

Løsningen er et eksempel på digitalisering som ikke erstatter andre systemløsninger.

I stedet skal «roboten» jobbe mot eksisterende applikasjoner, og kan bistå i saksbehandling og transaksjoner, inkludert oppgaveløsning og dialog med andre systemer eller innbyggere.

Robotene kan utføre en rekke manuelle oppgaver som mennesker tar seg av i dag. Disse robotprogrammene blir ikke synlige i kontorlandskapet, men jobber i bakgrunnen.

Utforsker

Kemnerkontoret har jobbet med anskaffelsen et års tid. Den kommer etter en vellykket konseptutprøving i fjor sommer.

– Selvfølgelig er dette spennende for oss. RPA representerer et nytt virkemiddel for digitalisering og nye muligheter, sier utviklingsleder Øystein Hillestad ved Oslo kemnerkontor.

Nøyaktig hvilke arbeidsprosesser roboten skal ta seg av er ennå ikke klart. I første omgang ønsker etaten å utforske og bli bedre kjent med teknologien.

– Tilbakebetaling fra skyldnere er prosentvis ganske høy, så det er kanskje ikke der gevinsten ligger. Vi fokuserer på å bli mer effektive. Færre feil kan være en mulighet, det kan også bedret likebehandling. Robotene blir ikke trette og har ikke de svakhetene vi mennesker har.

Han tror ikke robotteknologi løser alt, men de sikter mot reell effektivitetsforbedring.

– Vi har kartlagt en del manuelle operasjoner som kan være egnet. Ellers skal vi lære og er ydmyke for at vi har lite erfaring med bruk og ikke minst vedlikehold av denne typen teknologi, sier Hillestad.

Han røper at det var 10 leverandører som søkte om å delta i konkurransen. Fire ble valgt ut til å levere tilbud. Én av disse trakk seg. Blant de tre som leverte tilbud gikk nyetablerte Digital Workforce AS av med seieren.

«Demokratisering av IT»

Fakta om Digital Workforce

Etablert i Finland i 2015. Siden har selskapet utvidet til Sverige, Danmark og Norge. De har også et «centre of excellence» innen robotikk i Polen.

Leveransene inkluderer hyllevare for prosessautomasjon. Programvaren er fra teknologipartnerne UiPath (opprinnelig fra Romania, nå hovedkontor i New York) og britiske Blue Prism.

Løsningene kan enten kjøres lokalt i kundens driftsmiljø(on-premise) eller fra nettskyen med koblinger til Microsoft, Google eller IBMs plattformer.

De leverer også konsulenttjenester for implementering, design og analyse av automatiserte prosesser. I tillegg har de utviklet en egen Azure-basert tjeneste.

Digital Workforce har 190 ansatte totalt. Det inkluderer norgeskontoret som i dag har 11 medarbeidere.

Viktige målgrupper foruten offentlig sektor er bank og finans, energisektoren, forsikringsbransjen og andre transaksjonstunge miljøer.

– Siden starten i november 2017 har vi signert syv avtaler i det norske markedet. Oslo kemnerkontor er den største av disse, men det er vekst i markedet og plass til tilbydere som kan levere godt, sier norgessjef Odd-Henrik Hansen.

Leverandøren startet opp i Finland i 2015 og utvidet til Sverige året etter. De satser i Norden og på tampen av fjoråret etablerte de egne landavdelinger også i Danmark og Norge.

– For oss i Norge som ble etablert i november 2017 er Oslo kemnerkontor en viktig kommersiell avtale, ikke minst som referansekunde for offentlig sektor.

– Avtalen viser også at små selskap som er etablert i Norge kan konkurrere med størrelser som Capgemini eller de andre som var med i konkurransen, sier norgessjef Odd-Henrik Hansen i Digital Workforce.

Det er lagt opp til at forretningssiden selv, og ikke systemutviklere skal kunne sette opp og automatisere arbeidsprosesser.

– Du trenger ikke sivilingeniører fra NTNU for å realisere dette. Den automatiserte prosessen krever verken .Net eller Java-kompetanse, men gjøres nærmest i et Visio-diagram. Eierskapet til dette er mye nærmere forretningssiden. Derfor kaller vi dette for demokratisering av IT, forklarer Hansen.

I startfasen vil konsulenter bistå med å sette opp reglene som styrer robotene. Etter det han beskriver som en 12 måneders periode eller modningsreise skal kunden, i dette tilfellet Oslo kemnerkontor selv ha blitt tilført kompetansen.

Mindre rutinearbeid

Odd-Henrik Hansen i Digital Workforce og Elisabeth Forsvåg Holte, direktør administrasjon og service ved Oslo kemnerkontor. Bilde: Pressefoto

Opplæring av ansatte hos kunde er del av leveransen. Ofte er de kunden som selv skal være med å bestemme hvilke prosesser som skal automatiseres, ikke minst for å sikre aksept og eierskap til hvordan slike endringer griper inn i arbeidshverdagen.

Hensikten er å redusere rutinepreget arbeid, slik at ressursene kan frigjøres til mer meningsfulle oppgaver og arbeid som krever skjønn.

– De som sitter med rutinepreget arbeid i dag vil måtte gjøre en kompetansereise, medgir Odd-Henrik Hansen, som før han begynte i Digital Workforce har lang bransjeerfaring blant annet fra Tieto, Software Innovation, Evry, Microsoft Norge og Oracle.

Risiko

Foruten mulighetene for effektivisering peker Hillestad ved kemnerkontoret også på farer ved prosessautomasjon.

Endringer i organisasjon og håndtering av videreutvikling og forvaltning er det lurt å være seg bevisst. I motsatt fall risikerer man å kun tilføre økt kompleksitet til virksomhetsarkitekturen.

– Å automatisere én rutine går sikkert greit. Det er noe annet å automatisere og vedlikeholde mange rutiner. Det  vil etter hvert komme endringer i basis programvare eller programvaren som støtter arbeidsprosessene ellers. Man skal ha ganske god oversikt over arbeidsprosessene og grunnleggende forståelse av det RPA krever av virksomhetens organisasjon for å forvalte en sånn teknologi, mener utviklingslederen.

Allerede i løpet av høsten 2018 håper han at anskaffelsen kan begynne å bære frukter.

– Dette kan bli like stort som nettskyen

Avtalen med Oslo kemnerkontor er viktig for vår videre satsing på kommunal sektor, sier Odd-Henrik Hansen.

I dag er RPA en ung teknologi. Hansen i Digital Workforce tror det ligger enorme muligheter innen denne nisjen i tiden som kommer.

– Det avhenger litt av hvordan teknologien utvikler seg, men potensialet for at RPA og kunstig intelligens kan bli like stort og betydningsfullt som nettskyen har blitt for virksomheter er i hvert fall til stede, sier han.

Det grunngir han med at dette er løsninger som løser forretningsmessige utfordringer «rett ut av boksen», raskere og til en rimeligere kostnad enn utvikling av mer spesialisert og kompleks programvare.

– I tillegg berører du ikke infrastrukturen. Roboten løser oppgaven på samme måte som du og jeg ville gjort det, fremfor å måtte bygge ny kildekode. Alle vet hvordan teknisk integrasjon kan komplisere enn infrastruktur.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen