Oslo kjøper data for 100 mill.

Ephorma er tildelt en storkontrakt med Oslo kommune om implementering av et nytt ledelsesinformasjons- og økonomistyringssystem. Avtalen er verdt 100 millioner kroner.

Ephorma er tildelt en storkontrakt med Oslo kommune om implementering av et nytt ledelsesinformasjons- og økonomistyringssystem. Avtalen er verdt 100 millioner kroner.

Kontrakten er i utgangspunktet tildelt Ephorma, men selskapet vil samarbeide med en rekke implementeringspartnere. Foruten Agresso, som er et av systemene Ephorma implementerer for sine kunder, skal også Deloitte Consult og Ephormas deleier EDB Teamco bidra i implementeringen av systemet.

Konsernsjef Sverre K. Kjenne i Agresso Group ASA uttrykker naturlig nok stor tilfredshet med å bli foretrukket som leverandør til det som er den største IT-kontrakten innenfor kommunesektoren i år.


Tidligere i dag fortalte Agresso-sjefen om nye kontrakter for selskapet i Storbritannia.

Til toppen