Oslo klar for trippel IT-oppgradering

De store IT-leverandørene gjør seg klare til kamp, for Oslo kommune skal gjøre en kraftig oppgradering.

De store IT-leverandørene gjør seg klare til kamp, for Oslo kommune skal gjøre en kraftig oppgradering.

Oslo kommune utlyser nå tre store IKT-kontakter samtidig. Dette er en fortsettelse av moderniseringsprosessen kommunen startet i 2002, melder Finansavisen.

Det er snakk om ganske store kontrakter, og prekvalifiseringsprosessen er allerede i gang. Interesse må meldes innen 6. januar.

En rekke leverandører er allerede leverandører til enkeltvirksomheter i kommunen på disse områdene, og er dermed naturlige kandidater. Nå skal systemene sentraliseres, og fem kandidater skal prekvalifiseres på hvert område, for å kjempe om treårige kontrakter.

De tre kontraktene er ”Drift av IP-telefoner, PC-er, printere og annet periferutstyr”, ”Applikasjonsdrift og migreringstjenester” og ”Basisdrift og migreringstjenester”.

Mye av kommunens IKT-systemer er i dag ganske fragmentert og basert på forskjellig utstyr. De nye kontraktene skal samle systemene og dermed oppnå stordriftsfordeler.

Leverandørene skal også forplikte seg til å bidra til en helhetlig løsning på tvers av de tre kontraktene.

Til toppen