Oslo kommune får CoreTrek-portal

Kontrakten om innholdshåndtering av Oslo kommunes nettportal er blant de største i sitt slag i Norge.

Kontrakten om innholdshåndtering av Oslo kommunes nettportal er blant de største i sitt slag i Norge.

Oslo kommune har valgt å satse på publiseringsløsningen CorePublisering fra Sandnes-selskapet CoreTrek for alle sine nettsteder. Konsulentselskapet Steria Norge skal stå for implementeringen.

Kontrakten har en samlet verdi på 6,5 millioner kroner. Over 40 nasjonale og internasjonale leverandører konkurrerte om oppdraget.

Oslo kommune har mer enn 160 nettsteder som løpende skal holdes oppdatert. CorePublisering skal erstatte alt kommunen hittil har brukt til nettpublisering.

– Løsningen skal forenkle nettpubliseringen av all informasjon internt i kommunen og mot publikum, og vil være en meget viktig del av kommunens satsing på «eOslo», sier Grete Zetterdal, direktør for strategi i kommunens Utviklings- og Kompetanseenhet (UKE).

Steria er kommunens hovedavtalepartner i leveransen og den som skal implementere løsningen i praksis. CoreTrek skal levere applikasjonen og støttetjenester i forbindelse med implementeringen.

CorePublisering benyttes i dag av mer enn 130 virksomheter.

Oslo kommune har over 40.000 ansatte og en rekke ulike IT-løsninger. Kommunens nettsider omfatter primært informasjon om kommunens virksomheter, samt tjenester og tilbud. Alle byrådsavdelinger, bydeler, etater og bedrifter i Oslo kommune har egne nettsteder på Oslo kommunes felles portal. Mer enn 160 nettredaktører skal ta i bruk publiseringssystemet CorePublisering.

Løsningen skal etter planen være på plass 1. mars 2005.

Til toppen