Oslo kommune har ikke råd til å si opp Microsoft-avtaler

Det koster så mye å gå over til gratis kontorprogramvare at det foreløpig lønner seg å holde seg til Microsoft, sier Oslo kommune.

Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman sa i juli opp avtalen med Microsoft som i praksis ga datagiganten enerett på å levere programvare til datamaskiner på statlige kontorer. Norman mente innkjøpsavtalen med Microsoft var svært uheldig, og at større konkurranse kan gi billigere og kvalitativt bedre dataløsninger både for staten og forbrukerne.

Den såkalte Select-avtalen har vært enormt lukrativ for Microsoft som for enkelte av sine produktområder har hatt en tilnærmet monopolsituasjon i forvaltningen med markedsandeler på opp mot 95 prosent. Oppsigelsen av avtalen gjennom Forvaltningsnettsamarbeidet er ment å fremme bruken av åpen kildekode i forvaltningen, noe også EU-kommisjonen tidligere har tatt til orde for.

Les mer om Victor Normans oppgjør med Microsoft:

Men i Oslo kommune vil man fortsatt holde seg til Office-pakken fra Microsoft som standard kontorstøttesystem.

- Oslo kommune er et stort konsern, vi har omlag 1400 tjenestesteder fordelt på 70 virksomheter, og internt satser vi mye på elektronisk samhandling, forteller fagsjef Grete Zetterdal ved seksjon for organisasjon og IT i Oslo kommune.

- I desember 1995 hadde vi for eksempel over 30 ulike tekstbehandlingssystemer i kommunen, og vi fant ut at vi måtte standardisere. Det ble derfor gjennomført en anbudsrunde der Microsoft ble valgt som standard på kontorstøtte. Vi lever med Office enn så lenge, for det er ikke gjort i en håndvending å bytte produkt. Alt i alt har vi cirka 20.000 edb-brukere i kommunen som bruker Office-produktene, så det er ingen lett operasjon for oss å snu oss rundt over natta og gå over til åpne systemer. Det er en misforståelse å tro at det er gratis å bytte selv om systemene du bytter til er gratis, alt nytt vil påføre oss store migrasjonskostnader når du har så mange brukere som vi har, sier Zetterdal til digi.no.

Selv om løsninger som eksempelvis OpenOffice og StarOffice innfrir de fleste tekniske krav kommunen stiller, lever Oslo kommune med flere gamle saksbehandlingssystemer, eksempelvis Doculive, som er integrert med Microsoft Office. I kommunens IT-strategi står det under infrastruktur at det skal versjonstandardiseres på kontorstøttesiden, derfor holder man seg altså til Office "enn så lenge", opplyser Zetterdal.

- Men selvsagt følger vi godt med på utviklingen innen åpne systemer. Statskonsult anbefaler blant annet åpne standarder i skole- og undervisningsetaten, og det er et råd vi følger der det er mulig. Det er vår holdning at der det er mulig å bruke åpen programvare, gjør vi det, blant annet kjører vi Linux-servere i brannmurer allerede, sier Zetterdal til digi.no.

- I et brev dere (seksjon for organisasjon og IT, red.anm.) sendte ut til alle av kommunens virksomheter og foretak i juni, står det svart på hvitt at det ikke "finnes noen fullgod erstatning for Microsofts produkter på kontorstøtte-siden". Hvilken forhandlingsposisjon tror du det setter kommunen i overfor Microsoft?

- Jeg er enig i at det er et dårlig ordvalg. Det finnes erstatningsmuligheter, men som sagt - det er en kjempejobb som vil koste oss dyrt å gå over til for eksempel OpenOffice eller StarOffice, selv om vi skulle få programvaren gratis. Det koster tid og penger å legge inn ny programvare på 20.000 maskiner, i tillegg skal brukerne læres opp og nye systemer skal spille sammen med gamle. Standardisering er med andre ord kjempeviktig for kommunen, for effektiviteten og økonomiens skyld, avslutter Zetterdal.

Til toppen