Oslo-politiet endelig på nett

Når uhellet er ute, slipper du snart ihvertfall å stå i kø for anmelde saken.

Når uhellet er ute, slipper du snart ihvertfall å stå i kø for anmelde saken.

Fra neste år trenger du ikke å møte opp på politistasjonen for å anmelde tyverier og andre mindre forbrytelser. Trolig i løpet av januar eller februar vil Oslo-poltiet åpne nettsider som lar deg fylle ut anmeldelser, skriver Aftenposten.

Til å begynne med er det sykkeltyverier, innbrudd i loftsbod og kjellerbod som kan anmeldes på Internett. Men i mangel av systemer for elektronisk signatur må du fortsatt skrive ut, signere med penn og fakse over anmeldelsene til polititet.

Til toppen