Oslo-politiet overvåker ulovlig

Oslo (NTB): Politiet, domstoler og regjeringskvartalet i Oslo har drevet ulovlig kameraovervåking i flere år.

En rekke politihus over hele landet har unnlatt å registrere sin overvåking. Det samme gjelder flere domstoler, blant dem Oslo tingrett. I regjeringskvartalet, som inkluderer Høyesterett, har det foregått ulovlig overvåking av forbipasserende fra 2004 og fram til mai i år, viser en oversikt Dagens Næringsliv har utarbeidet.

– Det er ingen krise det som har skjedd. Vi har hatt et godt system, selv om det i en periode ikke var meldt inn til Datatilsynet, sier avdelingsdirektør Rune Henjum i Departementenes Servicesenter, som har sikkerhetsansvaret i regjeringskvartalet.

Men ifølge personvernloven er det straffbart å ikke melde ifra dersom man har overvåkingskamera.

– Formålet med meldeplikten er at vi skal vite hvor overvåkingskameraene er, slik at vi kan føre et tilsyn med aktiviteten. Når vi ikke får inn disse meldingene, er det heller ikke mulig å gjøre jobben vi er satt til å gjøre. Vi får heller ikke oversikt over hvor utbredt overvåkingen er, sier Datatilsynets direktør Georg Apenes.

Informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet ser imidlertid ingen vits i å melde fra til politiet, og han antar at saken uansett ville blitt henlagt av politiet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet er Datatilsynets overordnede departement. Statssekretær Wenche Lyngholm sier departementet nå har ansatt et eget personvernombud, og skal gå gjennom alle rutiner for å sikre at personvernet følges opp i departementene.

Les mer om:
;