IT-NORGE

Oslo-politikere trenger IKT-råd

Alle kommunens datasystemer skal fornyes, og saksdokumentene er vage.

Saksdokumentenes eneste illustrasjon.
Saksdokumentenes eneste illustrasjon.
7. des. 2010 - 09:48

En av de lengst sittende medlemmene av bystyret i Oslo kommune, Ivar Johansen, skriver følgende i en e-post til digi.no:

– Etter at Byrådet har sølt bort flere hundre millioner på gale beslutninger og dårlig styring på kommunens IKT-organisering inviterer Byrådet bystyret til en drøfting ved å sende fram en redegjørelse for hva som er foretatt av arbeid, hvilke tiltak som planlegges og hvordan kommunens IKT-midler midlene disponeres.

Johansen viser til to byrådssaker: IKT-infrastruktur i Oslo Kommune (pdf, 7 sider) og Statis IKT i pleie- og omsorgssektoren (pdf, 6 sider).

Det første av disse dokumentene inneholder redegjørelsen for planlagte tiltak som Johansen viser til. Her heter det blant annet:

Dagens sentrale IKT-infrastruktur er til dels utdatert og ivaretar ikke kommunens helhetlige behov, verken teknisk eller funksjonelt. Dette hindrer mulighet for videreutvikling av tjenester inkl elektroniske tjenester til brukerne. I tillegg har kommunen utfordring med forvaltning og drift av et enormt mangfold av lokalt utstyr. Ulike typer av PC-er og skrivere fordyrer driftskostnadene når det gjelder service, vedlikehold og forbruksmateriale.

For å ivareta helheten i kommunens infrastruktur gjennomføres tiltak rettet mot standardisering, oppgradering og okt fleksibilitet i kommunens sentrale infrastruktur. Investeringstiltakene skal sikre stabil drift og ytelse i årene fremover, hindre reduksjon av kommunens tjenesteproduksjon og sikre grunnlag for å effektivisere kommunen.

I henhold til kommunens økonomireglement er det i høst gjennomført en ekstern kvalitetssikring av styringsdokumentet. Ekstern kvalitetssikrer anser at, sitat: «Behovet for prosjektet er udiskutabelt, og at det etter vår oppfatning eksisterer et gap mellom en ønsket situasjon for sentral IKT-infrastruktur og eksisterende situasjon. Det er videre vår oppfatning at gapet blant annet skyldes et betydelig investeringsetterslep i IKT-sektoren i Oslo kommune. Prosjektet gir etter vår vurdering et viktig og nødvendig bidrag til å lukke deler av gapet.»

– Er Byrådets beskrivelse dekkende for situasjonen, og er retningen klok? Jeg tar gjerne i mot innspill, skriver Johansen.

Byrådet innstiller til bystyret at det vedtar å ta byrådssaken til orientering.

Saksdokumentenes eneste illustrasjon.
Saksdokumentenes eneste illustrasjon.

Det umiddelbare inntrykket i digi.no-redaksjonen er at dokumentene ikke virker ufornuftige, men at de kunne vært mindre vage og mer konkrete. Det er planlagt en analyse- og utredningsfase fram til mars 2011, og en implementerings- og gjennomføringsfase fra april 2011 til juni 2012.

Holte Consulting har oppgaven som «ekstern kvalitetssikrer», og de har fått gjennomslag for dette synspunktet: «Tilstrekkelig tid til å utarbeide og forankre helhetlig design får IKT infrastruktur i Oslo kommune vurderes som en av prosjektets fremste suksessfaktorer, og bør prioriteres selv om det skulle få fortsiktige [sic] økonomiske konsekvenser på andre områder.»

Hva kvalitetssikreren mener med «fortsiktige økonomiske konsekvenser» får skrivefeildemonet avklare.

Hvis du, digi.no-leser, har synspunkter på IKT i Oslo kommune, oppfordres du herved til å sende dem til Ivar Johansens e-postadresse, post@ivarjohansen.no .

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.