Oslo selger sine Fornebu-tomter over Internett

- Et nytt nettsted skal informere markedet. Vi regner med budgivning på våre 1.500 mål nærmere jul, sier direktør Gunnar Leganger i Oslo kommunes Bolig- og eiendomsetat.

- Et nytt nettsted skal informere markedet. Vi regner med budgivning på våre 1.500 mål nærmere jul, sier direktør Gunnar Leganger i Oslo kommunes Bolig- og eiendomsetat.

Ifølge direktør Gunnar Leganger i Oslo kommune Bolig og eiendomsetaten er dette første gang i Norge at et omfattende bolig- og næringsområde selges med Internett som viktigste informasjons- og salgskanal.

- Åpningen av Fornebu-prosjektets nye nettsted signaliserer starten på en lang salgsprosess, sier Leganger, som ikke vil ut med for mye informasjon til digi.no i forkant av pressekonferansen midt på dagen tirsdag.

Leganger understreker at salgsprosjektet følger reguleringsplanen til Bærum kommune, kalt Kommunedelplan 2 for Fornebu. Denne planen ble vedtatt av formannskapet i Bærum 9. juni, og sluttbehandles av kommunestyret 16. juni. Formuleringen i denne planen er at fornebuområdet skal romme "ca 5.000 boliger og ca 15.000 arbeidsplasser". Ordet "ca" foran tallene er ny i forhold til det som sto i utkastet. Den uttalte hensikten med dette er å åpne for å gjøre om boligarealer til næringsarealer.

- Vi ønsker å dele opp vårt område i mellom syv og ti delområder, med fra 200 til 600 boliger på hver, sier Leganger. - Mesteparten av arealet vil bli lagt ut til boliger, men en del er også disponert til næring.

Formannskapet i Bærum vedtok å kreve at grunneiere må inngå utbyggingsavtaler med kommunen på forhånd, og å ekspropriere grunneiere som nekter å inngå en slik avtale. Telenor har allerede fremmet en utbyggingsavtale, som også ble vedtatt av formannskapet. Telenor starter gravearbeidet på sin tomt torsdag. Selskapet skal bygge et underjordisk parkeringsanlegg på 40.000 kvadratmeter og et kontorbygg på 136.000 kvadratmeter. Her skal det være 6.000 arbeidsplasser i løpet av 2002.

Fredag la Nærings- og handelsdepartementet fram Stortingsmelding nummer 42 om Status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Her heter det at Statsbygg forhandler videre med de tre investorgruppene som konkurrerer om kontrakten: KLP Eiendom med Forskningsparken, Norsk Investorforum, og Orkla med Storebrand og ICA/Hakon. Målet med disse forhandlingene er å peke ut den parten Staten skal forhandle videre med. Denne prosessen går altså parallelt med salgsprosjektet til Oslo kommune, og begge skal avsluttes til jul. Uansett hvem som vinner IT-senter-kontrakten, vil det bli etablert et eget eierselskap med både Staten og de private investorer som eiere.

Bærums kommunestyre vil antakelig opprettholde formannskapets vedtak - både det med "ca 5.000 boliger" og det som truer grunneiere med ekspropriasjon dersom de ikke vil inngå en utbyggingsavtale med kommunen. Det er med andre ord lagt opp til svært interessante konfliktsituasjoner mellom Bærum kommune, regjeringen og stortingsflertallet før man kan begynne å spa opp grunnen til IT-senteret.

Til toppen