Oslo sier endelig nei til «bredbåndsskatt»

Onsdag kveld vil Oslo bystyre avvise å kreve årlig leie for IKT-utbygginger i bl. a. Bjørvika.

Oslo sier endelig nei til «bredbåndsskatt»

Onsdag kveld vil Oslo bystyre avvise å kreve årlig leie for IKT-utbygginger i bl. a. Bjørvika.

Oslo bystyre behandler i kveld saken om såkalt «bredbåndsskatt»: Som grunneier har kommunen hittil forbeholdt seg å ta en årlig leie for fiberkabler og annen IKT-utbygging over sine eiendommer. Byrådet av Høyre og Fremskrittspartiet var inntil nylig innstilt på å belaste blant annet utbyggingen i Bjørvika med en slik leie, noe bransjen og IKT-Norge har stilt seg sterkt kritisk til.

    Les også:

Behandlingen av saken i bystyrets finanskomite for to uker siden førte til at dette forslaget fra Venstre ble vedtatt, med støtte fra byrådspartiene Høyre og Fremskrittspartiet:

  1. Det kreves ikke inn årlig leie («bredbåndsskatt») for IKT-utbygginger på kommunal grunn i Oslo.
  2. Byrådet bes utarbeide en ny IKT-strategi for Oslo, herunder behovet for utvikling av en høyhastighets IKT-infrastruktur og kostnadseffektiv tilgang til fremføringsveier for tele- og bredbåndsnett.

Fra bystyregruppen til Oslo Høyre får digi.no bekreftet at partiet vil stemme i samsvar med vedtaket i finanskomiteen. Det innebærer at vedtaket har flertall i bystyret, og at Oslo sier endelig nei til all «bredbåndsskatt», ikke bare i Bjørvika.

Etter det digi.no forstår, kan man da vanskelig tenke seg at andre kommuner, der man hittil har avstått fra å kreve årlig leie for IKT-utbygging på kommunal grunn, vil endre praksis.

I finanskomiteen stemte SV og Arbeiderpartiet i tråd med byrådets anbefaling om å utsette behandlingen av frykt for at leiefritak kunne oppfattes som EØS-stridig offentlig subsidiering.

Fra SVs bystyregruppe får digi.no opplyst at partiet har skiftet standpunkt, og vil stemme for finanskomiteens innstilling, sammen med Venstre og byrådspartiene.

Arbeiderpartiets Jon Evang sier derimot at partiet opprettholder sitt syn om at hele saken bør utsettes.

Marit Halse i opposisjonspartiet Rødt sier de vil stemme mot vedtakets punkt 1 om fritak for årlig leie, og for punkt 2 om ny IKT-strategi for Oslo.

Ifølge Halse oppfatter Rødt at folks tilgang til og fortrolighet med IT er et demokrati- og klassespørsmål, og følgelig noe mer enn et «jippo om gratis bredbånd i Spikersuppa».

– Vi vil at alle så langt som råd skal ha lik mulighet til å nyttiggjøre seg teknologien… Derfor går vi inn for at bredbåndnettet på lik linje med all annen samfunnsmessig vital infrastruktur skal bygges ut og eies av det offentlige, og at bredbåndstilknytting skal være gratis for alle innbyggere, heter det i et utkast til Rødts bystyreinnlegg i denne saken.

Grunnen til at Rødt stemmer mot fritak for årsleie, er at de ikke ser noen grunn til å behandle dette delspørsmålet separat i forkant av den helhetlige behandlingen. Halse legger til at Rødt ikke et øyeblikk tror at fritak for årsleie vil gi byens befolkning billigere teletjenester eller tilknytning til Internett.

– Det ville i stedet bli en kommunal gave til IT-kremmere som fritt fikk vegetere på kommunal grunn og infrastruktur, heter det videre.

Til toppen