Oslo-skolene har innført elektronisk arkiv. Uten adgang for lærerne

Papirpost må nå skannes inn hos et sentralt mottak. – Noen opplever det nok som litt tungvint, sier Utdanningsetaten.

Oslo-skolene har innført elektronisk arkiv. Uten adgang for lærerne
Over natten ble analoge elev- og personalmapper erstattet av digitalt arkiv. På sikt skal det gi økonomiske innsparinger og andre fordeler, men endringene skaper også frustrasjon i Oslo-skolene. Illustrasjon: Colourbox/digi.no

Alle de mer enn 180 skolene i Oslo har fått innført det elektroniske saks- og arkivsystemet Websak fra Acos. Det betyr at det ikke lenger dannes nye papirarkiv på skolene.