Oslo-skoler vil heve bredbåndsavtale

Utdanningsetaten må bryte avtalen med TDC Song for å få fortgang i den digitale skoleutviklingen.

I 1998 inngikk Oslo kommune en bredbåndsavtale med TDC Song, som skulle sørge for at Oslo-skolene kom på nett og at Internett kunne bli en naturlig del av undervisningen. Det har kostet kommunen dyrt.

I dag sliter Oslo-skolene med dårlig kabling til skolene, lang påloggingstid og ustabilt nettverk.

Da Utdanningsetaten skrev under på en tiårig avtale med TDC Song i 1998, var betingelsen en hastighet på to mbit/sek. Men med den raske digitale utviklingen, vil en framtidig videregående skole i Oslo trenge like mye nettkapasitet som resten av kommunen tilsammen gjør nå, sier IKT-direktør Bjørn Marthinsen til Dagens Næringsliv.

Dette har ført til at Oslo kommune har valgt å gå ut av avtalen med TDC Song. I løpet av neste år vil kommunen legge ut installering av fiberkoblinger til alle skoler i kommunen på anbud.

Klok av skade, vil kommunen ikke binde seg opp med en ny tiårs avtale i neste anbudsrunde.

Til toppen